dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Kiepski okres dla klientów TFI

Assay Group

W dwudziestym pierwszym wieku rynek finansowy jest niezwykle rozwinięty. Działają na nim różnorodne podmioty, które umożliwiają posiadaczom kapitału dokonywanie inwestycji portfelowych. W grupie tej znajdują się na przykład Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI). W jaki sposób rynek TFI funkcjonuje w czasie zawirowań gospodarczych, które mają miejsce w ostatnich latach?

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych – co to jest? Podstawowe informacje

TFI to podmiot, który zajmuje się pośrednictwem w zakresie zbywania oraz odkupywania jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Jednostki te zajmują się zarządzaniem portfelami papierów wartościowych klientów, którzy powierzyli jednostkom TFI posiadany kapitał. Oprócz tego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych dokonują operacji księgowych oraz zajmują się realizacją niezbędnych działań administracyjnych.

Celem typowego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych jest prowadzenie takich działań, które doprowadzą w przyszłości do wzrostu wartości – dzięki temu klienci zarobią i wzrośnie prawdopodobieństwo, że zdecydują się oni na zdeponowanie kapitału w danym TFI.

W pewnym uproszczeniu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych to podmioty, których wybór oznacza dla klientów oszczędność czasu – zamiast samodzielnie dokonywać operacji na giełdzie itp., mogą oni za określoną opłatą powierzyć prowadzenie tych działań profesjonalistom.

Sytuacja funduszy inwestycyjnych – jaki jest stan na 2022 rok?

Niestety, ostatni czas oznacza dla rynku finansowego m.in. spadek wartości funduszy inwestycyjnych. W związku z tym można zastanawiać się, czy fundusze inwestycyjne są bezpieczne? Zasadniczo tak – choć oprocentowanie funduszy inwestycyjnych na przestrzeni ostatnich kilku lat nie należy do szczególnie atrakcyjnych, nie oznacza to jeszcze, że inwestycje w tym zakresie są z góry skazane na niepowodzenie.

Co ciekawe, jeszcze pod koniec 2021 roku niektórzy przedstawiciele rynku inwestycyjnego zakładali, że 2022 rok może być dobrym rokiem w szczególności dla klientów funduszy dłużnych (chodzi tu w szczególności o fundusze inwestycyjne obligacji). Optymistyczna postawa nie była wówczas bezpodstawna – zakładano, że w 2022 roku będzie miał miejsce szczyt inflacji, a następnie sytuacja pod tym względem znacząco się poprawi (między innymi wskutek podwyżek stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski).

Niestety, jak widać – sytuacja makroekonomiczna uległa dynamicznym zmianom, a przeobrażenia w tym zakresie nie doprowadziły do poprawy kondycji polskiej gospodarki. Polskim rynkom grozi obecnie zjawisko stagflacji, czyli połączenie wysokiej inflacji oraz recesji gospodarczej. W takiej sytuacji nie powinien nikogo dziwić spadek funduszy inwestycyjnych. Podobnie jak w przypadku polskiej giełdy (GPW – Giełda Papierów Wartościowych), także Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych odnotowują słabsze wyniki niż wcześniej.

Wiele informacji na ten temat można znaleźć na portalach poświęconych finansom (poniżej przedstawiono roczne stopy zwrotu):

 • AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO): niemal -27%,
 • Allianz Kapitał Plus (Allianz Duo FIO): prawie -16%,
 • Allianz Europejskich Akcji (Allianz Duo FIO): ponad 9% na minusie,
 • Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO): ok. 20% straty.

Rentowność funduszy inwestycyjnych a ryzyko

Niezależnie od tego, w jaki sposób – dobrze lub źle – prezentuje się przyszłość funduszy inwestycyjnych, nie wolno zapominać, że inwestowanie nierozerwalnie wiąże się z ryzykiem poniesienia strat. Fundusze TFI nie są pod tym względem żadnym wyjątkiem. Skomplikowana sytuacja makroekonomiczna oraz widmo recesji gospodarczej to czynniki, które mogą jeszcze przez długi czas przekładać się na słabe wyniki na rynkach finansowych, w tym również nienajlepsze wyniki odnotowywane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

Oczywiście, taki stan rzeczy nie oznacza jeszcze, że należy rezygnować z prowadzenia jakichkolwiek działań w tym zakresie. Aby móc choć częściowo zmniejszyć ryzyko należy rzetelnie przeanalizować wszelkie potencjalne zagrożenia.

 Poprzedni artykuł Następny artykuł 
Masz pomysł na artykuł sekcji blog? Chcesz podzielić się przemyśleniami? Napisz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Polecane artykuły: