dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Rynek startupów w Polsce

Assay Group

W XXI wieku można zaobserwować szczególnie silny rozwój technologii cyfrowych. Kolejne ulepszenia czy nowinki nie są wyłącznie efektem działalności wielkich korporacji. Znaczący wkład w postęp technologiczny mają również niewielkie przedsiębiorstwa – są one określane jako tzw. startupy. Jak rozwijają się startupy w Polsce i co jest barierą w ich funkcjonowaniu na rynku? W jaki sposób tego typu podmioty finansują swoją działalność?

Rynek startupów w Polsce. Jak rozwijają się startupy w Polsce?

Startupy to niewielkie, ale prężnie rozwijające się przedsiębiorstwa, których przedmiot działalności jest związany z nowoczesnymi technologiami. Pracują one np. nad systemami do uczenia maszynowego, itp.

Jeśli chodzi o polski rynek startupów, to według danych przygotowanych przez fundację Startup Poland sektor ten dynamicznie się rozwija. Niemal jedna czwarta z nich prowadzi działalność innowacyjną w zakresie uczenia maszynowego oraz rozwijania sztucznej inteligencji, z kolei 18% skupia się na ulepszaniu handlu internetowego.

Co ciekawe, zdecydowana większość startupów (78%) planuje w średniej perspektywie wejść także na rynki zagraniczne. Taki stan rzeczy jest bardzo korzystny dla innowacyjnych spółek, ponieważ daje im szansę nie tylko na pozyskanie finansowania z zagranicznych funduszy, ale także – co jest równie ważne – dostęp do szerokiego grona odbiorców.

Przykłady polskich startupów to np.:

Tylko – startup rozwijający system do projektowania wystroju wnętrz,
Brainly – platforma służąca do komunikacji pomiędzy nauczycielami i uczniami,
Booksy – system rezerwacji.

Jak widać, startupy – choć jeszcze niedawno pojęcie to wydawało się dość abstrakcyjne – prowadzą działalność, która wywiera wpływ na nasze codzienne życie.

Finansowanie działalności startupów w Polsce

Do najważniejszych atutów startupów należą takie czynniki jak:

 • silna motywacja uczestników,
 • wysokie kwalifikacje (bardzo często startupy są tworzone przez studentów lub świeżych absolwentów, który są także pasjonatami w swojej dziedzinie).

Należy jednak pamiętać o ważnej słabości tego typu podmiotów. Problemem powszechnym w tym segmencie jest – oprócz skomplikowanej biurokracji i często zmieniających się przepisów prawnych – bariera finansowa. Niestety, w większości przypadków brak odpowiedniego kapitału skutecznie utrudnia rozwój dalszej działalności biznesowej.

Z drugiej jednak strony coraz powszechniejsze staje się finansowanie startupów w Polsce poprzez działalność takich grup podmiotów jak:

 • fundusze Venture Capital, które inwestują środki pozyskane od inwestorów,
 • aniołowie biznesu, czyli zamożne osoby decydujące się na wsparcie startupów z użyciem własnego kapitału.
  Oprócz tego zapewnieniem wsparcia zajmują się także takie organy rządowe/publiczne jak np. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Dzięki temu możliwy jest np. rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Według prognoz analityków, w następnych latach szczególnie silnie będą rozwijać się innowacyjne podmioty działające w takich obszarach jak:

 • sztuczna inteligencja,
 • cyfryzacja usług publicznych, w tym w szczególności służby zdrowia oraz edukacji.
  Być może to właśnie inwestycje w startupy z tych branż okażą się dobrym pomysłem i zapewnią sowite zyski?

Pomyślne perspektywy dla startupów są dodatkowo wzmacniane, ponieważ polska gospodarka dysponuje silnym potencjałem w zakresie wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Gdzie inwestować w startupy?

Startup technologiczny to podmiot, który potrzebuje nie tylko zmotywowanych pracowników, ale także kapitału. Praktyka pokazuje, że nawet najlepsze polskie startupy w początkowym okresie działalności biznesowej uzyskiwały cenne wsparcie finansowe od inwestorów.

Inwestorzy startupów mogą skorzystać w tym celu z tzw. crowdfundingu udziałowego. Rozumie się przez to platformę internetową, za pomocą której firmy na początkowym etapie rozwoju prezentują swój model biznesowy oraz plany strategiczne, natomiast inwestorzy indywidualni podejmują decyzję o wsparciu jednego bądź kilku z nich.

Rynek startupów w Polsce

Polski rynek startupów dynamicznie się rozwija. Co więcej, wszystko wskazuje na kontynuację trendu w przyszłości. Alokowanie kapitału w startupy to potencjalne wysokie zyski. Z drugiej jednak strony należy jednak pamiętać, że tego typu inwestycje – niezależnie od tego, czy mowa jest o spółkach zagranicznych, czy też chodzi o polski start up – oznacza wysokie ryzyko zaangażowanego kapitału.

 Poprzedni artykuł Następny artykuł 
Masz pomysł na artykuł sekcji blog? Chcesz podzielić się przemyśleniami? Napisz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Polecane artykuły: