closedownloadfacebookinstagramlinkedintwitter
Assay Group

Rynek startupów w Polsce

W XXI wieku można zaobserwować szczególnie silny rozwój technologii cyfrowych. Kolejne ulepszenia czy nowinki nie są wyłącznie efektem działalności wielkich korporacji. Znaczący wkład w postęp technologiczny mają również niewielkie przedsiębiorstwa – są one określane jako tzw. startupy. Jak rozwijają się startupy w Polsce i co jest barierą w ich funkcjonowaniu na rynku? W jaki sposób tego typu podmioty finansują swoją działalność?

Rynek startupów w Polsce. Jak rozwijają się startupy w Polsce?

Startupy to niewielkie, ale prężnie rozwijające się przedsiębiorstwa, których przedmiot działalności jest związany z nowoczesnymi technologiami. Pracują one np. nad systemami do uczenia maszynowego, itp.

Jeśli chodzi o polski rynek startupów, to według danych przygotowanych przez fundację Startup Poland sektor ten dynamicznie się rozwija. Niemal jedna czwarta z nich prowadzi działalność innowacyjną w zakresie uczenia maszynowego oraz rozwijania sztucznej inteligencji, z kolei 18% skupia się na ulepszaniu handlu internetowego.

Co ciekawe, zdecydowana większość startupów (78%) planuje w średniej perspektywie wejść także na rynki zagraniczne. Taki stan rzeczy jest bardzo korzystny dla innowacyjnych spółek, ponieważ daje im szansę nie tylko na pozyskanie finansowania z zagranicznych funduszy, ale także – co jest równie ważne – dostęp do szerokiego grona odbiorców.

Przykłady polskich startupów to np.:

  • Tylko – startup rozwijający system do projektowania wystroju wnętrz,
  • Brainly – platforma służąca do komunikacji pomiędzy nauczycielami i uczniami,
  • Booksy – system rezerwacji.

Jak widać, startupy – choć jeszcze niedawno pojęcie to wydawało się dość abstrakcyjne – prowadzą działalność, która wywiera wpływ na nasze codzienne życie.

Finansowanie działalności startupów w Polsce

Do najważniejszych atutów startupów należą takie czynniki jak:

  • silna motywacja uczestników,
  • wysokie kwalifikacje (bardzo często startupy są tworzone przez studentów lub świeżych absolwentów, który są także pasjonatami w swojej dziedzinie).

Należy jednak pamiętać o ważnej słabości tego typu podmiotów. Problemem powszechnym w tym segmencie jest – oprócz skomplikowanej biurokracji i często zmieniających się przepisów prawnych – bariera finansowa. Niestety, w większości przypadków brak odpowiedniego kapitału skutecznie utrudnia rozwój dalszej działalności biznesowej.

Z drugiej jednak strony coraz powszechniejsze staje się finansowanie startupów w Polsce poprzez działalność takich grup podmiotów jak:

  • fundusze Venture Capital, które inwestują środki pozyskane od inwestorów,
  • aniołowie biznesu, czyli zamożne osoby decydujące się na wsparcie startupów z użyciem własnego kapitału.

Oprócz tego zapewnieniem wsparcia zajmują się także takie organy rządowe/publiczne jak np. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Dzięki temu możliwy jest np. rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Według prognoz analityków, w następnych latach szczególnie silnie będą rozwijać się innowacyjne podmioty działające w takich obszarach jak:

  • sztuczna inteligencja,
  • cyfryzacja usług publicznych, w tym w szczególności służby zdrowia oraz edukacji.

Być może to właśnie inwestycje w startupy z tych branż okażą się dobrym pomysłem i zapewnią sowite zyski?

Pomyślne perspektywy dla startupów są dodatkowo wzmacniane, ponieważ polska gospodarka dysponuje silnym potencjałem w zakresie wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Gdzie inwestować w startupy?

Startup technologiczny to podmiot, który potrzebuje nie tylko zmotywowanych pracowników, ale także kapitału. Praktyka pokazuje, że nawet najlepsze polskie startupy w początkowym okresie działalności biznesowej uzyskiwały cenne wsparcie finansowe od inwestorów.

Inwestorzy startupów mogą skorzystać w tym celu z tzw. crowdfundingu udziałowego. Rozumie się przez to platformę internetową, za pomocą której firmy na początkowym etapie rozwoju prezentują swój model biznesowy oraz plany strategiczne, natomiast inwestorzy indywidualni podejmują decyzję o wsparciu jednego bądź kilku z nich.

Rynek startupów w Polsce

Polski rynek startupów dynamicznie się rozwija. Co więcej, wszystko wskazuje na kontynuację trendu w przyszłości. Alokowanie kapitału w startupy to potencjalne wysokie zyski. Z drugiej jednak strony należy jednak pamiętać, że tego typu inwestycje – niezależnie od tego, czy mowa jest o spółkach zagranicznych, czy też chodzi o polski start up – oznacza wysokie ryzyko zaangażowanego kapitału.