dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Rekordowa różnica między kredytami i depozytami

Assay Group

Trudna sytuacja gospodarcza oraz zacieśnianie polityki monetarnej (pieniężnej) przez krajowy bank centralny (Narodowy Bank Polski) to zjawiska, które przełożyły się na sytuację w sektorze bankowym. W efekcie doszło do sytuacji, która jest trudna dla indywidualnych klientów korzystających z usług bankowych, ponieważ depozyty (rozumie się przez to np. depozyt bankowy w formie lokaty) stały się jedynie nieco bardziej opłacalne, podczas gdy kredyty są znacznie droższe niż w okresie przed zacieśnianiem polityki pieniężnej NBP. Co to może oznaczać dla rynku odbiorców detalicznych?

Depozyty i kredyty – oprocentowanie. Podstawowe informacje

Obecnie w przestrzeni publicznej można często spotkać się z pytaniami typu: „o ile wzrośnie kredyt w następnych miesiącach/latach?”. Od czego jest to uzależnione? Koszt kredytów wynika z kilku czynników – jednym z decydujących jest wysokość oprocentowania WIBOR, czyli oprocentowania pożyczek udzielanych na rynku międzybankowym (WIBOR – Warsaw Interbank Offered Rate).

Jeśli spojrzymy na wykres prezentujący kształtowanie się stopy pożyczek międzybankowych WIBOR to w 2008 roku, tzn. tuż przed wybuchem globalnego kryzysu finansowego, WIBOR w Polsce utrzymywał się na poziomie wynoszącym niemal sześć procent. Następnie, zaczęto go obniżać. Jednym z powodów obniżek była chęć pobudzenia gospodarki, co miało na celu uniknięcie skutków recesji gospodarczej.

Systematyczna obniżka poziomu stopy WIBOR trwała przez kilka następnych lat. Przykładowo, WIBOR wynosił:

 • nieco ponad 4 proc. w grudniu 2010 roku,
 • mniej niż 4 proc. pierwszych miesiącach 2011 roku,
 • niecałe 3 proc. w początkach 2012 roku,
 • zaledwie 1,72 proc. w lipcu 2019 roku, na kilka miesięcy przed wybuchem pandemii koronawirusa,
 • 0,21 proc. w pierwszej połowie 2020 roku – był to historycznie niski poziom WIBOR w Polsce.

Zdaniem części ekonomistów WIBOR był przez zbyt długi czas utrzymywany na tak niskim poziomie, co mogło być jedną z przyczyn późniejszej wysokiej inflacji. Rzeczywiście, podwyżka WIBOR nastąpiła dopiero wraz z zacieśnianiem polityki monetarnej Narodowego Banku Polskiego. W efekcie na początku listopada 2022 roku stopa pożyczek udzielanych na wewnętrznym, międzybankowym rynku wynosiła już około 7,40 proc.

Od czego zależy WIBOR? Koszt pożyczek międzybankowych zależy między innymi od decyzji podejmowanych przez NBP oraz zależnego od banku centralnego podmiotu, tzn. Rady Polityki Pieniężnej. Jeśli RPP decyduje się na zacieśnianie polityki monetarnej, wzrost stóp przekłada się na to, ile kosztuje np. kredyt gotówkowy lub hipoteczny. Generalnie, WIBOR powinien utrzymywać się na poziomie pośrednim pomiędzy stopą depozytową oraz lombardową. A zatem, wniosek jest prosty: im wyższa inflacja, tym silniej RPP podnosi stopy procentowe, co przyczynia się do wzrostu WIBOR.

A co z depozytami?

Wraz z drożejącymi kredytami rośnie również rentowność lokat czy kont oszczędnościowych. Podczas gdy jeszcze kilka lat temu standardem były lokaty oprocentowane np. na poziomie 0,5 proc. w skali roku, w listopadzie 2022 można liczyć nawet na ok. 7 proc. brutto w skali roku (zazwyczaj w przypadku kont promocyjnych). Zmiana ta może wydawać się niezwykle korzystna, dopóki nie spojrzymy na prezentowane przez GUS odczyty inflacji – przykładowo, w październiku 2022 inflacja wyniosła 17,9 proc. w skali roku.

O ile podrożeje kredyt o zmiennym oprocentowaniu, jeśli podniesie się WIBOR?

O ile wzrósł kredyt bankowy wskutek wahań WIBOR? Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, ponieważ łączny koszt jest zależny od wielu czynników – WIBOR to tylko jeden z nich. W efekcie dynamika zmian jest znacznie silniejsza. Przykładowo, według danych publikowanych w sieci można zauważyć, że wysokość miesięcznej raty kredytu wzrosła w niektórych przypadkach nawet o jedną czwartą!

Ostatnie lata pokazują, że sytuacja makroekonomiczna w dużym stopniu wpływa np. na to, o ile wzrósł kredyt na zakup auta czy mieszkania. Oprócz tego, poziom stopy WIBOR wpływa również na rentowność depozytów składanych w bankach, w tym na przykład wysokość odsetek z tytułu kapitału złożonego w banku w formie lokaty. Trzeba więc o tym pamiętać jeszcze przed podjęciem ważnych decyzji finansowych.

 Poprzedni artykuł Następny artykuł 
Masz pomysł na artykuł sekcji blog? Chcesz podzielić się przemyśleniami? Napisz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Polecane artykuły: