dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Historyczny rekord inflacji w strefie euro - co to oznacza dla gospodarki i jakie są przyczyny inflacji?Rekordowa inflacja w strefie euro

Assay Group

Ostatnie kilkanaście miesięcy to czas niezwykle trudny dla gospodarki – tyczy się to zarówno Polski, jak i całej Unii Europejskiej. W zasadzie nie powinno to nikogo dziwić, ponieważ sytuację gospodarczą komplikują takie wydarzenia jak między innymi efekty ograniczeń covidowych oraz kryzys energetyczny wynikający z wojny rosyjsko-ukraińskiej. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest mocno podwyższona inflacja w strefie euro. Jak przekłada się to na funkcjonowanie gospodarki?

Inflacja – co to jest? Podstawowe informacje

Zgodnie z ogólną definicją inflacja to takie zjawisko w ekonomii, które polega na wzroście średnich cen towarów i usług. Drożejące produkty przekładają się na spadek realnej wartości kapitału posiadanego przez osoby oszczędzające oraz osiągające bieżące dochody.

Inflacja może zostać wywołane między innymi przez takie czynniki jak:

 • silna pozycja przetargowa, która pozwala pracownikom na zdobywanie coraz to wyższych wynagrodzeń. Rosnące pensje to jeden z powodów, dla których przedsiębiorcy decydują się (dążąc do zrekompensowania poniesionych kosztów) na podnoszenie cen sprzedawanych produktów,
 • szoki podażowe, w tym np. zaburzenia na rynku surowców energetycznych. Dobrym przykładem w tym zakresie jest rok 2022, w którym wzrost cen energii elektrycznej przełożył się na wzrost kosztów żywności czy niektórych usług.

Inflacja euro. Badania makroekonomiczne Eurostatu

Dane na temat tego, jaka jest w poszczególnych państwach strefy euro inflacja, możemy znaleźć między innymi w raportach publikowanych przez Eurostat. Niestety, informacje w tym zakresie nie są optymistyczne. Wręcz przeciwnie – z oficjalnych szacunków wynika, że w czerwcu średnie tempo wzrostu cen towarów i usług (inflacja konsumencka) wyniosło dla całej Unii Europejskiej 10,1 proc. Jeśli chodzi o całą Unię Europejską, to wskaźnik ten był niewiele niższy. Przyczyna problemów jest właściwie taka sama w poszczególnych krajach: drastycznie rosnące ceny energii.

Oto przykładowe kraje, w których poziom inflacji jest według badań Eurostatu najwyższy:

 • Estonia (inflacja wyniosła w sierpniu 2022 25,2 proc.),
 • Łotwa (roczny wzrost cen na poziomie wynoszącym 21,4 proc.),
 • Litwa (inflacja równa 21,1 proc.).

Jeśli chodzi o takie państwa jak Węgry oraz Czechy, inflacja zbliża się do 20 proc. W Polsce inflacja liczona według metodyki Eurostatu wyniosła niewiele mniej, tzn. 14,8 proc. Jak widać, problem wysokiej inflacji jest poważny i dotyczy właściwie całej Europy.

Oczywiście, nie oznacza to jeszcze, że w każdym kraju inflacja jest tak wysoka. W niektórych krajach Unii Europejskiej wskaźnik rocznej zmiany cen dóbr i usług utrzymuje się na nieco niższym poziomie, co dobrze widać na następujących przykładach:

 • Finlandia (7,9 proc.),
 • Malta (7,0 proc.),
 • Francja (jedynie 6,6 proc.).

Wyżej zaprezentowane dane wyglądają tym bardziej niepokojąco, że jeszcze w 2021 roku, to znaczy po kryzysie covidowym, ale przed rozpoczęciem wojny ukraińsko-rosyjskiej, inflacja była o kilka punktów procentowych niższa.

Eksperci ekonomiczni są zgodni co do tego, że podwyższona inflacja wynika przede wszystkim z cen energii elektrycznej, których znaczący wzrost w ostatnich latach przekłada się na podnoszenie cen przez firmy z sektora prywatnego.

Inflacja euro – jakie skutki dla gospodarki państw europejskich?

Nie ulega żadnym wątpliwościom, że inflacja w strefie euro to zjawisko, które ma silny, negatywny wpływ na funkcjonowanie gospodarek państw europejskich. Podwyższone ceny to czynnik, który wywiera niekorzystny wpływ zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i w długiej perspektywie. Po pierwsze, inflacja prowadzi do spadku realnej wartości kapitału osób oszczędzających i zaburza funkcjonowanie poszczególnych rynków. To jednak jeszcze nie wszystko, ponieważ w długim terminie może ucierpieć na tym konkurencyjność całych gospodarek w państwach europejskich. W efekcie, zyskać mogą inne kraje, w których inflacja nie jest tak wysoka.

 Poprzedni artykuł Następny artykuł 
Masz pomysł na artykuł sekcji blog? Chcesz podzielić się przemyśleniami? Napisz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Polecane artykuły: