dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Rośnie zaufanie Polaków do portfeli cyfrowych

Assay Group

Future is now – powiedzenie to nabrało aktualności tak mocno, jak jeszcze nigdy wcześniej. Nowoczesne technologie cyfrowe stają się coraz powszechniejsze w różnych aspektach naszego życia, w tym także w finansach, czego dowodem jest portfel cyfrowy (czasem określany także jako e-portfel czy wirtualny portfel). Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie odczucia budzi elektroniczny portfel wśród Polaków, przeczytaj poniższy tekst.

Portfel cyfrowy (portfel elektroniczny) – co to takiego jest?

Portfel cyfrowy (ang. e-wallet/digital wallet) to ciekawe rozwiązanie, które w ostatnich latach zdobywa coraz większą popularność. Produkt ten znajduje główne zastosowanie podczas dokonywania transakcji elektronicznych.

W zależności od specyfiki danego produktu portfel cyfrowy może zostać wykorzystany do przechowywania informacji na temat kart kredytowych, danych osobowych itp. Ponieważ obecnie portfele elektroniczne są dostępne m.in. w formie aplikacji na urządzenia mobilne (smartfony, tablety, smart watche), rozwiązanie to jest niezwykle wygodne.

Z użyciem opisywanego rozwiązania można wykonać np. takie czynności jak zakupy w sklepach internetowych, ale także placówkach stacjonarnych.

Poniżej przedstawione jedynie niektóre spośród tego typu usług:

 • Apple Pay,
 • MasterPass,
 • Google Wallet,
 • mObywatel – nie jest to system służący do dokonywania płatności, ale ceni się go z uwagi na możliwość przechowywania danych osobowych w celu załatwiania spraw urzędowych.

Cyfrowe portfele w Polsce – badanie SW Research

W 2022 roku agencja SW Research przeprowadziła na zlecenie Tpay badanie w celu sprawdzenia, jakie odczucia wśród Polaków budzą tzw. portfele elektroniczne. Efektem prac w tym zakresie jest raport, który przekazuje wiele cennych informacji dla podmiotów działających w obszarze fin-tech, czyli na styku nowoczesnych technologii oraz finansów/bankowości.

Na podstawie przeprowadzonego badania można wysnuć m.in. następujące wnioski:

 • spośród respondentów 22 proc. osób korzystało już bądź korzysta z opartych o NFC metod płatności zbliżeniowych (mobilnych),
 • w porównaniu ze stanem sprzed dwóch lat (tzn. rokiem 2020) wzrosło znacząco (tzn. o 15 proc.) przekonanie, zgodnie z którym portfel cyfrowy to rozwiązanie bezpieczne. 
 • wolumen transakcji z użyciem portfeli elektronicznych wyniósł nieco ponad dwa miliony złotych.

Z badania wynika, że wprawdzie portfele elektroniczne są jeszcze dość mało rozpowszechnione w Polsce i są wykorzystywanie przez nieco mniej niż jedną trzecią respondentów. Eksperci przyjmują, że liczba transakcji dokonywanych z użyciem tego narzędzia wzrośnie o ponad 100 proc. (do 2026 roku). Podobnie przedstawia się sytuacja, jeśli chodzi o wartość operacji w tym segmencie rynkowym (przewidywany wzrost o ok. 200 proc.).

Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie SW Research.

Stan wykorzystania elektronicznych portfeli – raport analityczny

Oprócz badania SW Research warto zwrócić uwagę na analizę Revolut Junior Report, w której zwraca się uwagę na wykorzystanie opisywanego rozwiązania przez młodych; tymczasem to właśnie te osoby stanowią przyszłość naszego społeczeństwa. A zatem zainteresowanie młodych portfelami cyfrowymi pozwala snuć pewne przewidywania dotyczące wykorzystania digital wallet w przyszłości. Z analizy tej wynika, że:

 • dzieci w Europie otrzymują swoje kieszonkowe w postaci portfela cyfrowego (niemal 50 proc.), gotówki (ok. 50 proc.), a także karty debetowej (niemal jedna czwarta), karty prepaid (ok. 10 proc.) oraz kredytowej (mniej niż 10 proc.). Wyniki nie sumują się do 100 proc., ponieważ część nastolatków otrzymuje kieszonkowe w różnej formie,
 • wyższy odsetek (niemal 60 proc.) dzieci w Polsce otrzymuje kieszonkowe w formie portfela cyfrowego.

Portfele cyfrowe to rozwiązanie, które znacznie ułatwia codzienne życie, w tym m.in. dokonywanie płatności za zakupy. Zapewne popularność tego rozwiązania w najbliższej przyszłości będzie dalej wzrastała w związku z rozwojem technologii cyfrowych.

 Poprzedni artykuł Następny artykuł 
Masz pomysł na artykuł sekcji blog? Chcesz podzielić się przemyśleniami? Napisz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Polecane artykuły: