dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Polski crowdfunding udziałowy

Assay Group

Paliwem do rozwoju każdego przedsiębiorstwa – niezależnie od branży – jest kapitał. Bez gotówki małe firmy nie będą w stanie rozwijać się i konkurować na rynku. Jednocześnie, pozyskanie finansowania przez młode podmioty może sprawić wiele trudności. Na szczęście, nie jest to zadanie niewykonalne. Ciekawym rozwiązaniem są pożyczki społecznościowe. Na czym polega crowdfunding w Polsce?

Czym jest crowdfunding udziałowy? Krótka charakterystyka

Idea crowdfundingu udziałowego (ang. equity crowdfunding) jest w gruncie rzeczy dość prosta. Polega ona na tym, że inwestorzy indywidualni, tzn. osoby nieprowadzące profesjonalnej działalności inwestycyjnej, inwestują w niewielkie, ale perspektywiczne przedsiębiorstwa działające często w branżach związanych z nowoczesnymi technologiami.

Crowdfunding dotyczy tych spółek, które nie są notowane na publicznym rynku papierów wartościowych. Rozwiązanie to jest dobrym sposobem na zdobycie środków pozwalających na dalszy rozwój. Młode startupy nieraz mają zbyt niską zdolność kredytową, by uzyskać standardowy kredyt bankowy. Natomiast środki zdobyte w ramach crowdfundingu pozwalają im na prowadzenie innowacyjnej działalności i przekucie jej na sukces komercyjny.

Polski crowdfunding. Podstawowe informacje na temat crowdfundingu

Rozwój nowoczesnych technologii oraz wzrost drobnej przedsiębiorczości sprawił, że coraz popularniejszym rozwiązaniem na pozyskanie środków finansowych staje się crowdfunding. Polska jest jednym z państw, w których taki sposób finansowania cieszy się coraz większą popularnością.

Crowdfunding udziałowy w Polsce

Rynek crowdfundingu udziałowego w Polsce pojawił w początkach drugiej dekady XXI wieku. Narodził się on więc u nas niewiele później po utworzeniu pierwszej oficjalnej platformy crowdfundingowej w USA. Jeśli chodzi o crowdfuning w Polsce, statystyki przygotowane na podstawie danych z popularnych platform crowdfundingowych pokazują 1, że o ile w początkowych latach segment ten rozwijał się dość powoli, to w okresie 2019-2020 można zaobserwować jego dynamiczny rozwój. Wzrost zainteresowania wyraża się zarówno w liczbie nowych emisji (48 emisji w 2020 r., podczas gdy przed 2019 r. było to nie więcej niż 10 emisji rocznie) oraz akcjonariuszy (2020 r. to niemal 30 tysięcy akcjonariuszy, co stanowi kilkadziesiąt razy więcej w porównaniu z okresem do 2018 r.).

Informacje te pokazują, że liczba uczestników crowdfundingu w Polsce znacznie wzrosła w 2020 r., aczkolwiek wciąż jest ich dość mało – segment ten ma zatem wciąż duży potencjał rozwoju.

Jeśli chodzi o crowdfunding w Polsce – przykłady takich firm jak np. Stava pokazują, że idea pożyczek społecznościowych pomaga młodym firmom w rozwoju biznesowej aktywności.

Często można spotkać się z krytyką crowdfundingu udziałowego jako rozwiązania, które nie zostało jeszcze uregulowane na gruncie polskiego prawa. Z drugiej jednak strony, już od pewnego czasu prowadzone są prace, których celem jest stworzenie ustawy implementującej rozwiązania unijne na krajowy rynek. W ramach przygotowywanego aktu prawnego zakłada się m.in. wskazanie Komisji Nadzoru Finansowego jako podmiotu odpowiedzialnego za nadzór działalności platform crowdfundingowych. Takie rozwiązanie ma na celu zwiększenie zaufania rynku do crowdfundingu udziałowego i uregulowanie jego funkcjonowania w Polsce.

Crowdfunding po polsku

Crowdfunding w Polsce to nie tylko internetowe platformy, żądni wysokich zysków inwestorzy oraz startupy poszukujące finansowania. W naszym kraju istnieją także organizacje rozpowszechniające wiedzę na temat pożyczek społecznościowych jako alternatywy dla systemu bankowego. Zadaniem tym zajmuje się między innymi organizacja pozarządowa, jaką jest Polskie Towarzystwo Crowdfundingu.

Internetowe platformy crowdfundingowe w Polsce

Ponieważ do udzielania pożyczek społecznościowych wykorzystuje się internetowe platformy inwestycyjne, alokacja kapitału w ramach crowdfundingu staje się coraz łatwiejsza i przez to bardziej popularna. Wystarczy rozsiąść się wygodnie w fotelu, zalogować na wybranym portalu, wybrać interesującą nas spółkę… i inwestować.

Crowdfunding udziałowy – dla kogo?

Crowdfunding udziałowy to rozwiązanie szczególnie popularne wśród młodszych inwestorów. Bardzo często decydują się oni na inwestowanie niewielkich kwot. Ryzyko związane z tego typu inwestycjami jest dość wysokie, dlatego decydują się oni na inwestowanie niewielkich kwot i dywersyfikowanie ich pomiędzy różne spółki.

Czy inwestowanie w ramach crowdfundingu jest opłacalne? Nie sposób udzielić na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Z jednej strony, takie działanie daje szanse na wysoką stopę zwrotu. Z drugiej jednak decydując się na crowdfunding, należy liczyć się – podobnie jak w przypadku innych rodzajów inwestycji – z ryzykiem utraty kapitału.

 Poprzedni artykuł Następny artykuł 
Masz pomysł na artykuł sekcji blog? Chcesz podzielić się przemyśleniami? Napisz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Polecane artykuły: