dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Ostrzejsza kontrola transakcji kryptowalutami w Europie

Assay Group

Kryptowaluty to część rynku finansowego, która jest dość młoda w porównaniu z takimi segmentami jak na przykład obligacje, akcje spółek notowanych na giełdzie czy lokaty bankowe. Są one czasem postrzegane jako powiew świeżości oraz cenna alternatywa dla tradycyjnych finansów. Chwalona jest np. niezależność walut wirtualnych od tradycyjnego sektora bankowego co jednocześnie może być słabością tego rozwiązania. W związku z tym transakcje kryptowalutowe zaczynają podlegać coraz silniejszym kontrolom w Europie. Cel jest prosty: zapewnienie bezpieczeństwa inwestorom.

Kryptowaluty – giełda. Czy transakcje kontrolowane to dobry pomysł?

Czasem można spotkać się z opinią, że niezależność oraz brak regulacji to siła napędowa kryptowalut. Być może jest w tym stwierdzeniu sporo prawdy, co jednak nie zmienia faktu, że taki stan rzeczy niesie ze sobą pewne zagrożenia. Brak ścisłej, sankcjonowanej prawem kontroli (przykładowo, w Polsce kontrolą rynku akcji zajmuje się KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego) stwarza pole do pewnych nadużyć.

Oczywiście, nie oznacza to jeszcze, że każda giełda kryptowalut ma na celu oszukanie inwestorów. Wręcz przeciwnie; trzeba jednak zdawać sobie sprawę z dość wysokiego poziomu ryzyka. Takie wydarzenia na rynku inwestycyjnym walut wirtualnych jak na przykład nagły upadek giełdy FTX (FTX – jedna z największych giełd kryptowalutowych na świecie) i „wyparowanie” między 1, a 2 miliardy dolarów z pewnością nie poprawiają nastroju obecnych i potencjalnych inwestorów1 – pisze na ten temat wiele portali biznesowych oraz ogólnotematycznych.

Kryptowaluty bez weryfikacji – czy to dobry pomysł?

Jeśli chodzi o kryptowaluty, prognozy co do bezpieczeństwa tego typu transakcji są dość oczywiste.

Już w 2019 roku Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (ang. FATF – Financial Action Task Force) podjęła działania, które miały na celu zwiększenie kontroli. Akcja ta była kontynuowana w 2021 roku, kiedy to temat podjęła Komisja Europejska.

Także w 2022 roku podjęto pewne działania w tym kierunku, czego dowodem są ustalenia z czerwca bieżącego roku podjęte na szczeblu Unii Europejskiej. Zdaniem Ernesta Urastuna (Parlament Europejski) efektem tych decyzji będzie „Koniec z Dzikim Zachodem nieuregulowanych kryptowalut2”.

Kryptowaluty – czy warto?

Abstrahując od kwestii związanych z regulacją rynku walut wirtualnych warto zastanowić się nad tym, czy inwestycje w kryptowaluty to dobry pomysł. Nie odpowiemy jednoznacznie na to pytanie – nasz tekst nie ma charakteru porady inwestycyjnej i nie należy traktować go jako wyroczni. Zanim jednak przystąpimy do inwestycji w waluty wirtualne, musimy mieć na uwadze m.in. następujące kwestie:

 • zmienność – podczas gdy kurs akcji stabilnych spółek na giełdzie rośnie/spada o nie więcej niż kilkanaście procent (zazwyczaj), zupełnie inaczej wygląda to w przypadku kryptowalut. Historia pokazuje, że niektóre z walut wirtualnych mogą dać stopę zwrotu nawet na poziomie kilku tysięcy złotych… ale zasada ta działa także w drugą stronę, a ryzyko dotkliwych spadków jest wysokie;
 • ryzyko – rynek kryptowalut to sektor nieregulowany, co zwiększa ryzyko prób wyłudzenia, nieuczciwych zagrywek lub nawet nagłych upadków całych giełd. Oczywiście, nie oznacza to jeszcze, że zawsze dojdzie do takiej sytuacji;
 • kurs kryptowalut – zależy od licznych czynników, w tym nie tylko kwestii ekonomicznych. Inwestowanie w krypto czasem przypomina spekulację, w której prawa ekonomii przestają działać.

W takim wypadku kontrola, jak przeprowadzane są transakcje kryptowalutowe, może wręcz przysłużyć się rozwojowi sektora. Istnieje spora szansa, że wskutek zacieśniania kontroli wzrośnie zaufanie inwestorów do opisywanego sposobu alokowania kapitału. Oczywiście, wiele zależy od zakresu regulacji oraz konsekwencji w ich przestrzeganiu.


1 Chcecie, by miliarderzy dzielili się majątkiem? A bylibyście gotowi pójść na dno razem z szefem FTX? (spidersweb.pl), (dostęp: 12.11.2022).

2 Nadchodzi ostrzejsza kontrola transakcji kryptowalutami w Europie – Bankier.pl (dostęp: 12.11.2022)

 Poprzedni artykuł Następny artykuł 
Masz pomysł na artykuł sekcji blog? Chcesz podzielić się przemyśleniami? Napisz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Polecane artykuły: