dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Ofensywa banków centralnych na świecie może wywrzeć presję na złotym

Assay Group

Polski złoty to waluta, która w czasie ostatnich kilkunastu miesięcy przechodzi poważne turbulencje. Taki stan rzeczy wynika z wydarzeń ekonomicznych oraz geopolitycznych. Niektórzy ekonomiści obawiają się, co mogą – w perspektywie kilku najbliższych miesięcy – przynieść działania banku centralnego państw z całego świata, w tym w szczególności przodujących gospodarek globalnych.

Bank centralny – jakie ma zadania?

Jaka jest rola banków w gospodarce rynkowej? Jeśli chodzi o zadania banku centralnego, to do obowiązków tej instytucji zaliczają się między innymi następujące działania:

 • ochrona wartości danej waluty,
 • utrzymywanie niskiego poziomu wzrostu cen (inflacji) w gospodarce.

Zadania te można zrealizować na różne sposoby. Przykładowo, bank centralny w Polsce – Narodowy Bank Polski – ma do dyspozycji następujące instrumenty:

 • stopy procentowe – jest to jeden z najbardziej transparentnych instrumentów, po który zresztą, jak widzimy od drugiej połowy 2021 roku, Narodowy Bank Polski sięga szczególnie chętnie. Im wyższe są stopy procentowe (referencyjna, depozytowa, lombardowa, dyskontowa), tym bardziej opłacalne jest oszczędzanie (np. w formie obligacji emitowanych przez Skarb Państwa), droższe zaś jest zaciąganie kredytów. Cel, dla którego podnosi się stopy procentowe w gospodarce, jest bardzo prosty: schłodzenie gospodarki, w której panuje wysoka inflacja,
 • operacje otwartego rynku – poprzez emisję papierów wartościowych (obligacji) państwo jest w stanie ściągnąć kapitał z rynku. Co do zasady im mniejsza jest podaż pieniądza w obiegu, tym mocniej powinno to wpłynąć na spadek inflacji.

Kurs waluty krajowej – od czego zależy?

Zgodnie z ogólną definicją kurs walutowy jest definiowany jako cena jednej waluty wyrażona w drugiej. Na kurs może wpłynąć wiele czynników. Ostatnie miesiące pokazują, że w przypadku polskiej waluty jednym z decydujących czynników jest napięta sytuacja geopolityczna. Przykładowo, jeszcze w dniu 18 lutego 2022 roku – na kilka dni przed wybuchem wojny rosyjsko-ukraińskiej – kurs 1 dolara amerykańskiego USD wynosił w przeliczeniu na złotówki ok. 3,99.

Sytuacja ta uległa wyraźnej zmianie po rozpoczęciu konfliktu. W ciągu zaledwie kilku miesięcy kurs dolara amerykańskiego wzrósł aż o kilkadziesiąt groszy, a we wrześniu osiągnął maksimum na poziomie ok. pięciu złotych.

To jeszcze nie wszystko, ponieważ trudna sytuacja gospodarek z całego świata sprawiła, że rządy poszczególnych państw z Europy (a także spoza kontynentu europejskiego) decydują się na podnoszenie stóp procentowych Wśród liderów gospodarki międzynarodowej, którzy zdecydowali się na takie działania, można wyróżnić na przykład Stany Zjednoczone oraz Szwecję, aczkolwiek także mniejsze gospodarki (Węgry) prowadzą podobną politykę.

Z drugiej jednak strony eksperci są zdania, że bank centralny w Polsce także może podjąć pewne działania, które doprowadzą do ochrony złotówki. Optymiści twierdzą nawet, że efektem przeprowadzonych działań będzie umocnienie krajowej waluty w stosunku do dolara amerykańskiego czy euro. 

Last but not least, trzeba mieć na uwadze, że na kształtowanie się kursu walutowego w dużej mierze wpływają również obawy i subiektywne odczucia inwestorów (podobnie jak ma to miejsce np. w przypadku akcji). Taki stan rzeczy może być jednym z czynników, które sprawiają, że w listopadzie 2022 roku dolar amerykański uległ silnej przecenie, osiągając poziom ok. 4,50 zł. Jednym z powodów, dla których dolar słabnie, są prognozy obniżenia popytu na ropę naftową w przyszłym roku (przewidywania Amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej).

Jak widać, jednym z czynników determinujących kurs polskiego złotego jest sytuacja na świecie. Ponieważ Polska jest czasem określana jako tzw. państwo przyfrontowe, negatywnie wpływa to na notowania złotówki. Oczywiście, nie jest to jedyny czynnik, a sytuacji nie poprawia z pewnością planowana ofensywa banków centralnych z całego świata.

 Poprzedni artykuł Następny artykuł 
Masz pomysł na artykuł sekcji blog? Chcesz podzielić się przemyśleniami? Napisz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Polecane artykuły: