dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Nadpłata kredytu hipotecznego czy inwestowanie pieniędzy?

Assay Group

Wysoka inflacja sprawia, że bank centralny w Polsce (NBP – Narodowy Bank Polski oraz RPP, czyli Rada Polityki Pieniężnej) prowadzi już od kilku miesięcy restrykcyjną politykę pieniężną. Polega ona przede wszystkim na podwyższaniu stóp procentowych. Tego typu działania sprowadzają się niestety do rosnących rat kredytów hipotecznych. Jednoczesna wysoka inflacja oraz stopy procentowe to groźne połączenie. Taki stan rzeczy oznacza, że coraz więcej kredytobiorców zadaje sobie pytanie: czy warto nadpłacać kredyt hipoteczny?

Jak działa nadpłata kredytu hipotecznego?

Co daje nadpłata kredytu? Jeśli zastanawiasz się, czy opłaca się nadpłacać kredyt hipoteczny, to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – jest wiele korzyści wynikających z takiego działania.

Dzięki szybszej spłacie zobowiązania zyskujesz przede wszystkim komfort psychiczny – zobowiązanie zostaje bowiem spłacone w krótszym czasie. To jeszcze nie wszystko; jeśli obawiasz się dalszego wzrostu stóp procentowych w przyszłości (przekładają się one na wyższe odsetki od kredytu hipotecznego), powinieneś spłacać kredyt już teraz. Dzięki temu zdążysz spłacić większą część całkowitego zobowiązania, zanim oprocentowanie kredytu hipotecznego znacząco wzrośnie.

Nadpłata kredytu czy lokata?

Jeśli dobrze znasz zasady funkcjonowania poszczególnych produktów finansowych oraz wiesz, jak oszczędzać pieniądze, kredyt hipoteczny nie musi być przeszkodą w Twoich działaniach inwestycyjnych. Jeżeli jesteś dobrej myśli co do swoich dalszych perspektyw zawodowych (przekładają się one na poziom dochodów), możesz część środków umieścić na lokacie bankowej. Zasadniczo, jest to rozwiązanie korzystne z dwóch powodów:

 • w dobie wysokiej inflacji wartość pieniądza regularnie spada, co oznacza, że np. za rok realna wartość raty kredytu hipotecznego będzie niższa (przy tym założeniu pomija się oczywiście kwestię wysokości stóp procentowych),
 • odsetki z lokaty bankowej nie pokrywają wprawdzie całej inflacji, ale już teraz można znaleźć oferty banków z oprocentowaniem rocznym n poziomie ok. 2%-4%. Powiększone w ten sposób oszczędności mogą zostać wykorzystane do spłaty kredytu w przyszłości.

Zbyt szybkie nadpłacanie kredytu hipotecznego nie zawsze jest korzystne

Należy jednak przy tym pamiętać o jednym ważnym aspekcie. Otóż sytuacja, w której następuje “zbyt szybka” nadpłata kredytu (tj. uregulowanie zobowiązania w terminie do 3 lat) uprawnia bank do naliczenia dodatkowej opłaty prowizyjnej – jej wysokość jest zazwyczaj określana jako procentowa część wartości przedmiotu umowy.

Przykładowo, jeśli przyjmiemy następujące założenia:

 • określony w umowie czas spłaty kredytu hipotecznego: 15 lat,
 • wartość kredytu: 300 000 zł
 • czas, w którym kredytobiorca spłacił całe swoje zobowiązanie: 2 lata,
  bank może naliczyć prowizje za zbyt szybką spłatę kredytu. Jej wysokość jest precyzyjnie określana w umowie i może wynieść np. 3%. W omawianym przykładzie 3% z 300 000 zł to 9 000 zł, a więc dość znacząca kwota.

Jak nadpłacać kredyt hipoteczny, by nie wpaść w kłopoty finansowe?

Choć może wydawać się inaczej, to w rzeczywistości powyższe pytanie nie jest nielogiczne. Zbyt szybkie i nierozważne nadpłacanie kredytu hipotecznego może w rzeczywistości przyczynić się do poważnych problemów finansowych. Jeśli opłacasz regularnie dwu-, trzy-, a czasem nawet wielokrotność jednej raty miesięcznej, może utrudnić Ci to stworzenie oszczędności (tzw. poduszki finansowej).

W takiej sytuacji może dojść do poważnych problemów, jeśli na przykład stracisz pracę, a o to nietrudno w czasie, gdy polska gospodarka zmaga się z kryzysem gospodarczym. Utrata źródła dochodów jest groźna, ponieważ fakt nadpłacania rat nie oznacza, że kredytobiorca uzyskuje „wakacje kredytowe”. Zobowiązania nadal należy spłacać każdego miesiąca.

Czy wcześniejsza spłata kredytu się opłaca?

Niestety, na to pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. Podobnie jak w przypadku wielu innych decyzji finansowych, także ta kwestia jest uzależniona od wielu indywidualnych czynników. Pewne jest jedno: do tak poważnej decyzji należy przystąpić dopiero po przeanalizowaniu indywidualnej sytuacji, w tym między innymi obecnych i spodziewanych dochodów oraz wydatków.

 Poprzedni artykuł Następny artykuł 
Masz pomysł na artykuł sekcji blog? Chcesz podzielić się przemyśleniami? Napisz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Polecane artykuły: