dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Czym są lokaty jednomiesięczne? Jakie są ich cechy i zasady?

Assay Group

Bankowe produkty finansowe, w tym na przykład lokaty oszczędnościowe, są postrzegane często jako instrumenty o charakterze długoterminowym. Owszem, wiele z nich jest nastawionych na oszczędzanie w długiej perspektywie. Takie rozwiązanie to norma, ale nie powszechny dogmat. W rzeczywistości nic nie stoi na przeszkodzie, by stosować na przykład bankowe lokaty jednomiesięczne. Czym jest lokata jednomiesięczna, jakie są zalety oraz słabości takiego rozwiązania? Podstawowe informacje na ten temat zawarto w poniższym tekście.

Lokata bankowa – co to takiego jest?

Zanim przejdziemy do omawiania, co to są lokaty na 1 miesiąc, warto omówić pokrótce, czym w ogóle jest lokata. Zgodnie z ogólnym podejściem ten produkt finansowy to w istocie umowa zawierana między bankiem a jego klientem. W ramach takiego porozumienia strony zobowiązują się do podjęcia następujących działań:

 • powierzenie kapitału do dyspozycji instytucji bankowej – klient (posiadacz kapitału),
 • wypłata wynagrodzenia w formie odsetek – bank.

Umowa w wyczerpujący sposób opisuje takie istotne kwestie jak np. sposób naliczania odsetek, sposób ich wypłaty oraz częstotliwość naliczania.

Lokaty charakteryzują się przede wszystkim wysokim poziomem bezpieczeństwa. Z jednej strony sektor bankowy cechuje się wysokim poziomem stabilności i nawet w czasie globalnego kryzysu finansowego z 2009 roku nie było większego problemu z wypłatą środków w ramach umowy lokaty. Z drugiej zaś zgromadzony w ten sposób kapitał jest chroniony przez odpowiednie regulacje prawne. Przykładowo, w Polsce jest to BFG, czyli Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który zapewnia ochronę środków do równowartości 100 tysięcy euro.

Golden coins and hourglass clock. Return on investment, deposit, growth of income and savings, time is money concept. 3d illustration

Lokaty 1-miesięczne – krótka charakterystyka

Lokata 1-miesięczna to produkt finansowy, który – podobnie jak ma to miejsce w przypadku długoterminowych wariantów – pozwala na pomnażanie posiadanego kapitału. Jeśli zdecydujesz się na założenie lokaty na 1 miesiąc, również zyskujesz prawo do naliczenia i otrzymania należnych odsetek po zakończeniu okresu oszczędzania.

W przypadku wariantu miesięcznego czas oszczędzania wynosi zaledwie 31 dni. Taki stan rzeczy oznacza, że zysk dla oszczędzającego, tzn. odsetki, nie są zbyt wysokie – bank zazwyczaj podaje w swoich materiałach reklamowych stawkę oprocentowania w ujęciu rocznym, co oznacza, że lokata bankowa na 1 miesiąc daje (w przybliżeniu) zysk w postaci około jednej dwunastej rocznego zysku.

Z drugiej jednak strony warto mieć na uwadze zaletę takiego rozwiązania. Zazwyczaj zakończenie umowy przed czasem, tj. zerwanie lokaty, oznacza, że osoba oszczędzająca traci prawo do uzyskania odsetek – zyski z tego tytułu po prostu przepadają. Takie rozwiązanie może okazać się niemiłym zaskoczeniem w przypadku osób, które wybrały np. lokatę dwuletnią, ale po np. 22 miesiącach muszą pilnie wypłacić środki. Takie zagrożenie nie występuje w przypadku produktów finansowych jednomiesięcznych. Prawdopodobieństwo, że konieczne będzie wypłacenie kapitału w ciągu 31 dni, jest niskie, a nawet jeśli do tego dojdzie – utracone środki zazwyczaj nie są zbyt wysokie.

Lokaty bankowe miesięczne to nie jedyne rozwiązanie

Produkty finansowe z kategorii „lokata 1 mc” to z pewnością ciekawe rozwiązanie. Z jednej strony jest ono (względnie) bezpieczne, z drugiej zaś cechuje się elastycznością, ponieważ oznacza, że nie powierzamy środków bankowi na długi, nawet kilkuletni czas. Czynnik ten może dla niektórych okazać się decydujący w obecnych, niepewnych czasach.

Oczywiście, taki stan rzeczy nie oznacza jeszcze, że nie można skorzystać z innych rozwiązań oferowanych inwestorom indywidualnym. Przykładowo, mają oni do wyboru również takie rozwiązania jak choćby konto oszczędnościowe, lokaty bankowe kilkuletnie czy obligacje skarbowe. Choć żadna forma inwestycji nie jest zupełnie pozbawiona ryzyka utraty kapitału (nawet obligacje Skarbu Państwa, o czym trzeba koniecznie pamiętać!), to możemy znaleźć stosunkowo bezpieczne rozwiązania.

 Poprzedni artykuł Następny artykuł 
Masz pomysł na artykuł sekcji blog? Chcesz podzielić się przemyśleniami? Napisz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Polecane artykuły: