dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Kim jest "Anioł biznesu"?

Assay Group

Niezależnie od branży, prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa potrzebują kapitału do tego, by rozwijać swoją aktywność na rynku. Pozyskanie finansowania np. w formie kredytu bankowego, czyli jednego z najczęściej wybieranych sposobów na zdobycie kapitału, jest szczególnie trudne w przypadku nowych przedsiębiorstw oraz start-upów. Kim są anioły biznesu (z ang. business angel)? Przeczytaj poniższy tekst, by poznać odpowiedź na to pytanie.

Anioły biznesu – definicja, charakterystyka

Pod pojęciem aniołów biznesu (inne ze stosowanych określeń to „anioły przedsiębiorczości”) rozumie się inwestorów, którzy zajmują się lokowaniem zgromadzonego kapitału w np. w przedsiębiorstwa działające w perspektywicznych branżach związanych z wykorzystaniem nowoczesnych, innowacyjnych technologii. Oprócz kapitału finansowego anioł biznesu może służyć także doradztwem w zakresie zarządzania, marketingu itd. Celem pomocy jest sprawienie, by firma znajdująca się pod opieką business angel osiągnęła sukces komercyjny.

Inwestowanie w perspektywiczne, ale niedoświadczone podmioty jest w dobie silnej konkurencji działaniem bardzo ryzykownym. To właśnie dlatego wynagrodzeniem dla inwestorów (aniołów biznesu) jest np. partycypacja w zysku. Ten zaś może być bardzo wysoki w przypadku osiągnięcia przez start-up sukcesu rynkowego.

Aby uniknąć nietrafionych inwestycji, aniołowie biznesu wnikliwie oceniają kandydatów. Ocena opiera się na analizie takich czynników jak na przykład kompetencje wnioskodawców oraz konkurencyjność technologii, w oparciu o którą pracuje młoda firma. Last but not least stanowi biznesplan, czyli dokument, w którym, oprócz celów operacyjnych i strategicznych start-upu, umieszcza się także prognozy finansowe.

Jak pozyskać wsparcie ze strony aniołów biznesu?

Jak znaleźć anioła biznesu? Aby osiągnąć ten cel, warto zdecydować się na jeden z następujących sposobów działania:

-fundusze typu hedge oraz venture capital, które zajmują się pozyskiwaniem kapitału od inwestorów indywidualnych w celu przeznaczenia go na rozwój przedsiębiorstwa,

-inkubatory biznesu, czyli programy wsparcia dla nowych przedsiębiorstw z branż technologicznych (organizacja takich inkubatorów odbywa się często przy wsparciu ze strony uczelni wyższych).

Historia gospodarcza pokazuje, że sieć aniołów biznesu to rozwiązanie, które sprawiło, że z wielu niewielkich organizacji zarządzanych przez zdolnych, młodych ludzi powstali międzynarodowi giganci. Przykłady można mnożyć, a historia takich firm jak na przykład: Google, Apple czy Skype to doskonała odpowiedź na pytanie: „Czy anioły biznesu są nam potrzebne?”.

Aniołowie biznesu – przykłady

Aniołowie biznesu w Polsce? Niestety, w naszym kraju termin „anioł biznesu” (a także anioł sukcesu, przedsiębiorczości itd.) wciąż jeszcze jest stosunkowo słabo rozpowszechniony. Oczywiście, taki stan rzeczy nie oznacza jeszcze, że rozwiązanie to w Polsce wcale nie funkcjonuje. Wręcz przeciwnie, w ciągu ostatnich trzydziestu lat polskiej gospodarki wolnorynkowej można znaleźć wiele przykładów pokazujących, że osiągnięcie sukcesu pod skrzydłami aniołów biznesu jest możliwe. Jako przykład można podać Cama-Soft – przedsiębiorstwo opracowujące oprogramowanie usprawniające funkcjonowanie bankomatów.

Sprawdzając historię innych przedsiębiorstw można wysnuć natomiast interesujący wniosek, jeśli chodzi o polskie anioły biznesu – rozwiązanie to ma uniwersalny charakter i może zostać wykorzystane w tak różnych branżach jak na przykład: it, finanse, social media, rynek czytelniczy itd. Ważne jest, by organizacja będąca pod opieką anioła biznesu była nowoczesna, oferowała nietuzinkowe rozwiązania i sposób działania na rynku.

Dynamiczny rozwój polskiej gospodarki oraz globalizacja i pogłębianie integracji naszego kraju z otoczeniem międzynarodowym pozwalają sądzić, że wzrost zainteresowania naszym rynkiem aniołów biznesu będzie w przyszłości systematycznie wzrastał.

 Poprzedni artykuł Następny artykuł 
Masz pomysł na artykuł sekcji blog? Chcesz podzielić się przemyśleniami? Napisz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Polecane artykuły: