closedownloadfacebookinstagramlinkedintwitter
Assay Group

Kim jest „Anioł biznesu”?

Niezależnie od branży, prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa potrzebują kapitału do tego, by rozwijać swoją aktywność na rynku. Pozyskanie finansowania np. w formie kredytu bankowego, czyli jednego z najczęściej wybieranych sposobów na zdobycie kapitału, jest szczególnie trudne w przypadku nowych przedsiębiorstw oraz start-upów. Kim są anioły biznesu (z ang. business angel)? Przeczytaj poniższy tekst, by poznać odpowiedź na to pytanie.

Anioły biznesu – definicja, charakterystyka

Pod pojęciem aniołów biznesu (inne ze stosowanych określeń to „anioły przedsiębiorczości”) rozumie się inwestorów, którzy zajmują się lokowaniem zgromadzonego kapitału w np. w przedsiębiorstwa działające w perspektywicznych branżach związanych z wykorzystaniem nowoczesnych, innowacyjnych technologii. Oprócz kapitału finansowego anioł biznesu może służyć także doradztwem w zakresie zarządzania, marketingu itd. Celem pomocy jest sprawienie, by firma znajdująca się pod opieką business angel osiągnęła sukces komercyjny.

Inwestowanie w perspektywiczne, ale niedoświadczone podmioty jest w dobie silnej konkurencji działaniem bardzo ryzykownym. To właśnie dlatego wynagrodzeniem dla inwestorów (aniołów biznesu) jest np. partycypacja w zysku. Ten zaś może być bardzo wysoki w przypadku osiągnięcia przez start-up sukcesu rynkowego.

Aby uniknąć nietrafionych inwestycji, aniołowie biznesu wnikliwie oceniają kandydatów. Ocena opiera się na analizie takich czynników jak na przykład kompetencje wnioskodawców oraz konkurencyjność technologii, w oparciu o którą pracuje młoda firma. Last but not least stanowi biznesplan, czyli dokument, w którym, oprócz celów operacyjnych i strategicznych start-upu, umieszcza się także prognozy finansowe.

Jak pozyskać wsparcie ze strony aniołów biznesu?

Jak znaleźć anioła biznesu? Aby osiągnąć ten cel, warto zdecydować się na jeden  z następujących sposobów działania:

  • fundusze typu hedge oraz venture capital, które zajmują się pozyskiwaniem kapitału od inwestorów indywidualnych w celu przeznaczenia go na rozwój przedsiębiorstwa,
  • inkubatory biznesu, czyli programy wsparcia dla nowych przedsiębiorstw z branż technologicznych (organizacja takich inkubatorów odbywa się często przy wsparciu ze strony uczelni wyższych).

Historia gospodarcza pokazuje, że sieć aniołów biznesu to rozwiązanie, które sprawiło, że z wielu niewielkich organizacji zarządzanych przez zdolnych, młodych ludzi powstali międzynarodowi giganci. Przykłady można mnożyć, a historia takich firm jak na przykład: Google, Apple czy Skype to doskonała odpowiedź na pytanie: „Czy anioły biznesu są nam potrzebne?”.

Aniołowie biznesu – przykłady

Aniołowie biznesu w Polsce? Niestety, w naszym kraju termin „anioł biznesu” (a także anioł sukcesu, przedsiębiorczości itd.) wciąż jeszcze jest stosunkowo słabo rozpowszechniony. Oczywiście, taki stan rzeczy nie oznacza jeszcze, że rozwiązanie to w Polsce wcale nie funkcjonuje. Wręcz przeciwnie, w ciągu ostatnich trzydziestu lat polskiej gospodarki wolnorynkowej można znaleźć wiele przykładów pokazujących, że osiągnięcie sukcesu pod skrzydłami aniołów biznesu jest możliwe. Jako przykład można podać Cama-Soft – przedsiębiorstwo opracowujące oprogramowanie usprawniające funkcjonowanie bankomatów.

Sprawdzając historię innych przedsiębiorstw  można wysnuć natomiast interesujący wniosek, jeśli chodzi o polskie anioły biznesu – rozwiązanie to ma uniwersalny charakter i może zostać wykorzystane w tak różnych branżach jak na przykład: it, finanse, social media, rynek czytelniczy itd. Ważne jest, by organizacja będąca pod opieką anioła biznesu była nowoczesna, oferowała nietuzinkowe rozwiązania i sposób działania na rynku.

Dynamiczny rozwój polskiej gospodarki oraz globalizacja i pogłębianie integracji naszego kraju z otoczeniem międzynarodowym pozwalają sądzić, że wzrost zainteresowania naszym rynkiem aniołów biznesu będzie w przyszłości systematycznie wzrastał.