closedownloadfacebookinstagramlinkedintwitter
Assay Group

Jak zbić inflację od ręki?

Inflacja to w 2022 roku jeden z najbardziej medialnych tematów. Właściwie, taki stan rzeczy nie powinien nikogo dziwić. Im wyższy jest poziom inflacji, czyli średniego wzrostu cen towarów i usług, tym bardziej obniża się realna wartość pieniędzy (zarówno bieżących dochodów, jak i oszczędności). Czy istnieje dobra odpowiedź na pytanie: jak zbić inflację?

Walka z inflacją w Polsce – jakie są metody walki z inflacją?

W obecnych czasach wielu z nas zadaje sobie to pytanie. Niestety, jeśli zastanowimy się, czy istnieją w pełni skuteczne sposoby na inflację, mamy dość smutny wniosek. Zasadniczo, nie istnieje metoda, która w każdych warunkach pozwala na obniżenie inflacji. Mimo to stosuje się różne sposoby działania w celu ograniczenia zjawiska.

Sposoby hamowania inflacji przez państwo

Państwo dysponuje szeregiem instrumentów pozwalających na ograniczenie negatywnych skutków inflacji. Są to na przykład takie działania jak podwyżka stóp procentowych NBP (referencyjnej, lombardowej, dyskontowej i depozytowej). Od poziomu stóp zależy koszt kredytów (w tym w szczególności hipotecznych). Celem podnoszenia stóp procentowych jest schłodzenie gospodarki.

Wzrostowi stóp procentowych towarzyszy także wzrost oprocentowania obligacji skarbowych, zarówno tych o stałej stopie oprocentowania, jak i indeksowanych inflacją. Zmiany te mają za zadanie zachęcić obywateli do aktywnego oszczędzania zamiast zwiększania wydatków konsumpcyjnych.

Sposoby ograniczenia inflacji przez konsumentów

Abstrahując od działań podejmowanych przez rząd, możliwe jest zmniejszenie inflacji także z punktu widzenia gospodarstw domowych. W tym przypadku również nie istnieje optymalny sposób działania, ale można – przynajmniej częściowo – osiągnąć cel poprzez:

  • kontrolę budżetu domowego – niestety, aby ograniczyć wydatki, konieczne jest zrezygnowanie z zakupów, które nie są niezbędne. Słodycze, drogie kosmetyki czy drugi samochód to niektóre z nich,
  • negocjacje z pracodawcą w celu uzyskania podwyżki w zakresie odzwierciedlającym inflację,
  • znalezienie dodatkowego źródła dochodu, np. w formie pracy zdalnej na część etatu.

Powyższe działania to warte rozważenia sposoby na to, jak przetrwać kryzys gospodarczy.

Inwestycyjne instrumenty finansowe – czy jest to dobry sposób na zwalczanie inflacji?

Kolejną z metod, po które sięgają posiadacze kapitału, jest inwestowanie w:

  • papiery wartościowe spółek notowanych na GPW,
  • fundusze typu ETF,
  • kontrakty terminowe.

Takie rozwiązanie ma zarówno zalety, jak i wady. Z jednej strony daje ono szanse na osiągnięcie zysków przewyższających oprocentowanie lokat czy obligacji. W zależności od powodzenia możliwe jest osiągnięcie zysków na poziomie nawet kilkudziesięciu procent.

Nie wolno jednak zapominać o minusach takiego rozwiązania. Po pierwsze, tego typu instrumenty finansowe wymagają posiadania wiedzy ekonomicznej. Ważna jest nie tylko znajomość funkcjonowania poszczególnych rozwiązań, ale także świadomość ryzyka (każda inwestycja to mniejsze lub większe ryzyko utraty kapitału).

Ponadto, zgodnie z przewidywaniami NBP oraz niezależnych ekonomistów polską gospodarkę czeka recesja. To, jaka będzie skala osłabienia gospodarczego, zależy od różnych zmiennych. Można się jednak spodziewać, że recesji towarzyszyć będzie spadająca wartość poszczególnych instrumentów finansowych. W takiej sytuacji należy zatem przemyśleć wszelkie „za i przeciw” w zakresie inwestowania 

Metody przeciwdziałania inflacji – podsumowanie

Widok rosnących cen na sklepowych półkach budzi niepokój wielu z nas. Nie dzieje się tak bez przyczyny, a sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że w sieci można znaleźć wiele katastroficznych wizji, w tym także przewidujących hiperinflację.

Z drugiej jednak strony trzeba pamiętać, że każdy, kto chce wyjść cało z obecnej sytuacji, powinien przede wszystkim zachować rozsądek. Inflacja, choć wysoka, nie znajduje się na poziomie, którego nie da się zwalczyć. Co więcej, polityka pieniężna rządu pomaga w zwalczeniu problemu, a zdaniem wielu ekonomistów ten ostry kryzys ma jednocześnie przejściowy charakter. Wiele wskazuje na to, że w 2023-2024 roku sytuacja się unormuje (patrz: prognozy Narodowego Banku Polskiego).