dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Jak wygląda polski FinTech? Kilka słów na temat kondycji sektora w Polsce

Assay Group

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii w dwudziestym pierwszym wieku sprawił, że rozwiązania cyfrowe stają się obecne właściwie w każdej branży. Dobrym przykładem jest wzrost znaczenia branży FinTech. Choć ten segment rynkowy narodził się w rozwiniętych krajach Europy Zachodniej, to w ostatnich latach można zaobserwować ekspansję firm z tego sektora także w Polsce. Jak wygląda stan tej branży w Polsce?

FinTech – co to?

Przed analizą zagadnienia warto wyjaśnić pokrótce, czym jest branża FinTech. W pewnym uproszczeniu pojęcie to obejmuje swoim zakresem technologie cyfrowe, które są wykorzystywane na co dzień w funkcjonowaniu nowoczesnego sektora finansowego. Istotę tego zagadnienia dobrze oddaje angielski termin, od którego pochodzi skrótowiec – Financial Technology (z ang. technologie finansowe).

A zatem, rozwiązania z zakresu FinTech to między innymi:

 • bankowość internetowa oraz bankowe aplikacje mobilne,
 • kantory online,
 • internetowe platformy inwestycyjne, w tym na przykład systemy do handlu kryptowalutami,
 • kantory elektroniczne.

Zadaniem FinTechu jest usprawnianie codziennych operacji finansowych dokonywanych zarówno przez przedsiębiorców, jak i osoby nieprowadzące działalności biznesowej. Dzięki temu możliwa będzie optymalizacja kosztów działalności prowadzonej przez instytucje z sektora finansowego.

Przykładem powszechnie wykorzystywanego rozwiązania z zakresu FinTechu w Polsce jest BLIK, czyli system płatności mobilnych, który umożliwia płatności w sklepach internetowych oraz stacjonarnych za pomocą smartfona. Blik został uruchomiony w 2015 roku dzięki współpracy między sześcioma bankami.

FinTech w Polsce – jaki jest aktualny stan sektora i jego perspektywy na najbliższe lata?

Generalnie, branża FinTech w Polsce obejmuje dwa rodzaje podmiotów:

 • duże, dobrze rozwinięte instytucje, dla których rozwiązania informatyczne są „jedynie” uzupełnieniem działalności operacyjnej. Do grupy tej zalicza się między innymi banki – bankowość online jest w tym przypadku uzupełnieniem aktywności prowadzonych przez placówki stacjonarne,
 • niewielkie startupy, które zajmują się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań.
  Wiele cennych informacji na temat kondycji polskiego FinTechu można znaleźć w raportach branżowych. Są one przygotowywane przez organizacje, które zajmują się analizą zagadnień z obszaru finansów oraz nowoczesnych technologii.

Do tego typu opracowań należy między innymi przygotowywany przez serwis Cashless raport „Mapa polskiego FinTechu” – jak dotąd, najbardziej aktualna wersja uwzględnia stan na 2021 rok. Zgodnie z informacjami tam zawartymi liczba FinTechów w Polsce systematycznie rosła na przestrzeni kilku ostatnich lat. O ile w 2018 roku działało w Polsce jedynie 167 podmiotów z tego sektora, to w latach 2019-2020 było to odpowiednio: 205 oraz 226. W 2021 roku były to łącznie już 273 organizacje, co daje wzrost o około ¾ w okresie 2018-2021. Jednocześnie, jest to dość młody sektor; ponad połowa z tworzących go podmiotów powstała dopiero okresie 2016-2020.

Polski FinTech to sektor silnie zdominowany przez niewielkie podmioty w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (nieco ponad 80% wszystkich podmiotów). Firmy zatrudniające do 10 osób stanowią około jedną trzecią spośród wszystkich FinTechów w Polsce. Duże spółki akcyjne to jedynie kilkanaście procent sektora. Zapewne w najbliższych latach będzie wzrastać liczba FinTechów działających jako proste spółki akcyjne (PSA). Jest to nowa forma organizacyjno-prawna, którą wprowadzono w polskich przepisach.

Jak można łatwo się domyślić, większość z firm FinTechowych znajduje się w Warszawie. Z jednej strony są to centrale banków, z drugiej zaś – niewielkie startupy i firmy, które z uwagi na lokalizację mają nadzieję na lepszy kontakt z inwestorami oraz partnerami biznesowymi. Oprócz tego FinTechy można znaleźć także w takich dużych miastach jak na przykład Poznań, Wrocław oraz Gdańsk.

Branża FinTech w Polsce.

Branża FinTech w Polsce dynamicznie się rozwija. Jak będzie się ona kształtować na przestrzeni kilku następnych dekad? Tego nie wiadomo. Jedno jest pewne – wzrost zainteresowania płatnościami mobilnymi, handlem internetowym itp. z pewnością wpłynie na dalszy wzrost zainteresowania rozwiązaniami z zakresu FinTechu.

 Poprzedni artykuł Następny artykuł 
Masz pomysł na artykuł sekcji blog? Chcesz podzielić się przemyśleniami? Napisz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Polecane artykuły: