closedownloadfacebookinstagramlinkedintwitter
Assay Group

Jak wygląda polski FinTech?

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii w dwudziestym pierwszym wieku sprawił, że rozwiązania cyfrowe stają się obecne właściwie w każdej branży. Dobrym przykładem jest wzrost znaczenia branży FinTech. Choć ten segment rynkowy narodził się w rozwiniętych krajach Europy Zachodniej, to w ostatnich latach można zaobserwować ekspansję firm z tego sektora także w Polsce. Jak wygląda stan tej branży w Polsce?

FinTech – co to?

Przed analizą zagadnienia warto wyjaśnić pokrótce, czym jest branża FinTech. W pewnym uproszczeniu pojęcie to obejmuje swoim zakresem technologie cyfrowe, które są wykorzystywane na co dzień w funkcjonowaniu nowoczesnego sektora finansowego. Istotę tego zagadnienia dobrze oddaje angielski termin, od którego pochodzi skrótowiec – Financial Technology (z ang. technologie finansowe).

A zatem, rozwiązania z zakresu FinTech to między innymi:

  • bankowość internetowa oraz bankowe aplikacje mobilne,
  • kantory online,
  • internetowe platformy inwestycyjne, w tym na przykład systemy do handlu kryptowalutami,
  • kantory elektroniczne.

Zadaniem FinTechu jest usprawnianie codziennych operacji finansowych dokonywanych zarówno przez przedsiębiorców, jak i osoby nieprowadzące działalności biznesowej. Dzięki temu możliwa będzie optymalizacja kosztów działalności prowadzonej przez instytucje z sektora finansowego.

Przykładem powszechnie wykorzystywanego rozwiązania z zakresu FinTechu w Polsce jest BLIK, czyli system płatności mobilnych, który umożliwia płatności w sklepach internetowych oraz stacjonarnych za pomocą smartfona. Blik został uruchomiony w 2015 roku dzięki współpracy między sześcioma bankami.

FinTech w Polsce – jaki jest aktualny stan sektora i jego perspektywy na najbliższe lata?

Generalnie, branża FinTech w Polsce obejmuje dwa rodzaje podmiotów:

  • duże, dobrze rozwinięte instytucje, dla których rozwiązania informatyczne są „jedynie” uzupełnieniem działalności operacyjnej. Do grupy tej zalicza się między innymi banki – bankowość online jest w tym przypadku uzupełnieniem aktywności prowadzonych przez placówki stacjonarne,
  • niewielkie startupy, które zajmują się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań.

Wiele cennych informacji na temat kondycji polskiego FinTechu można znaleźć w raportach branżowych. Są one przygotowywane przez organizacje, które zajmują się analizą zagadnień z obszaru finansów oraz nowoczesnych technologii.

Do tego typu opracowań należy między innymi przygotowywany przez serwis Cashless raport „Mapa polskiego FinTechu” – jak dotąd, najbardziej aktualna wersja uwzględnia stan na 2021 rok. Zgodnie z informacjami tam zawartymi liczba FinTechów w Polsce systematycznie rosła na przestrzeni kilku ostatnich lat. O ile w 2018 roku działało w Polsce jedynie 167 podmiotów z tego sektora, to w latach 2019-2020 było to odpowiednio: 205 oraz 226. W 2021 roku były to łącznie już 273 organizacje, co daje wzrost o około ¾ w okresie 2018-2021. Jednocześnie, jest to dość młody sektor; ponad połowa z tworzących go podmiotów powstała dopiero okresie 2016-2020.

Polski FinTech to sektor silnie zdominowany przez niewielkie podmioty w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (nieco ponad 80% wszystkich podmiotów). Firmy zatrudniające do 10 osób stanowią około jedną trzecią spośród wszystkich FinTechów w Polsce. Duże spółki akcyjne to jedynie kilkanaście procent sektora. Zapewne w najbliższych latach będzie wzrastać liczba FinTechów działających jako proste spółki akcyjne (PSA). Jest to nowa forma organizacyjno-prawna, którą wprowadzono w polskich przepisach.

Jak można łatwo się domyślić, większość z firm FinTechowych znajduje się w Warszawie. Z jednej strony są to centrale banków, z drugiej zaś – niewielkie startupy i firmy, które z uwagi na lokalizację mają nadzieję na lepszy kontakt z inwestorami oraz partnerami biznesowymi. Oprócz tego FinTechy można znaleźć także w takich dużych miastach jak na przykład Poznań, Wrocław oraz Gdańsk.

Branża FinTech w Polsce. 

Branża FinTech w Polsce dynamicznie się rozwija. Jak będzie się ona kształtować na przestrzeni kilku następnych dekad? Tego nie wiadomo. Jedno jest pewne – wzrost zainteresowania płatnościami mobilnymi, handlem internetowym itp. z pewnością wpłynie na dalszy wzrost zainteresowania rozwiązaniami z zakresu FinTechu.