dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Jak przygotować portfel inwestycyjny do emerytury?

Assay Group

Czy każdy z nas otrzyma od ZUS emeryturę, wystarczającą na godne i ciekawe życie seniora? Raczej nie i świadomość tego rośnie wśród Polaków. Dlatego coraz więcej z nich chce zacząć szybciej i skuteczniej zabezpieczać dodatkowe środki na przyszłość. I nie chodzi tutaj o zwykłe oszczędzanie jakim jest odkładnie pieniędzy do skarbonki czy na konto oszczędnościowe. Mowa tu o inwestowaniu na emeryturę z prawdziwego zdarzenia.

Inwestowanie na emeryturę sposobem na bezpieczną przyszłość

Inwestowanie tym się różni od oszczędzania, że zgromadzone środki pracują na swój wzrost. O częstotliwości tych wzrostów i ich wielkości decydują jednak posiadane w portfelu inwestycyjnym aktywa. A te mogą być bardzo zróżnicowane. Akcje, obligacje, waluty, startupy, alkohole, fundusze ETF, dzieła sztuki, kryptowaluty, surowce. Wybór aktywów do portfela inwestycyjnego na emeryturę jest ogromny i w dużej mierze będzie zależał od naszej wiedzy, a także wieku. Dobrą, choć niepisaną zasadą jest, aby w aktywa bardziej ryzykowne czy spekulacyjne, dające jednak szansę na duże zyski w krótkim czasie, inwestować w młodszym wieku. Bliżej emerytury, w portfelu powinny pojawiać się bezpieczniejsze i bardziej stabilne aktywa. Zatem w co inwestować na emeryturę?

Różne aktywa w portfelu

Inwestowanie na emeryturę w większości przypadków cechuje się długim horyzontem czasowym. W końcu zaczynając w wieku 25 czy 35 lat, mamy szansę na spore zwroty z inwestycji, zwłaszcza gdy zyski będą reinwestowane. Kluczową kwestią w portfelu inwestycyjnym na emeryturę jest jego różnorodność. Nie powinien on składać się wyłącznie z akcji czy kryptowalut. Hasło dywersyfikacja należy tutaj odmienić przez wiele przypadków.

Specjaliści często radzą, by zachować proporcje ryzyka np. 30% akcji i 70% obligacji. Jest to dobre rozwiązanie, ale dość mocno ograniczone. W portfelu inwestycyjnym składającym się z wielu aktywów rzeczywiście warto trzymać się zasady, by konkretny rodzaj nie przekraczał 20 czy 25%, a przy bardzo zróżnicowanym portfelu nawet 15 czy max 10%. Przy czym decydując się na akcje, one też muszą być zdywersyfikowane (na przykładowe 20% akcji naszego portfela, powinny składać się walory przynajmniej kilku spółek).

Dywersyfikacja aktywów

Akcje – potrafią być ryzykowne, ale i zyskowne. W długim okresie inwestowania warto rozważyć też stabilne spółki dywidendowe, które dzieląc się zyskiem, pozwolą zyskać nam kolejne środki do reinwestowania.

Obligacje i lokaty – bezpieczne aktywa, ale oferujące stosunkowo niski zysk, często niwelowany przez inflację. Obligacje są szczególnie polecane na ostatnim etapie inwestowania emerytalnego.

Fundusze inwestycyjne – gotowe produkty finansowe, w których dywersyfikacją zajął się zarządzający nimi. Szczególnie ciekawie wyglądają fundusze typu ETF.

Nieruchomości – można inwestować poprzez zakup i wynajem samego lokalu, wzrost wartości posiadanego lokalu lub w formie coraz popularniejszych REIT-ów (pośrednie inwestowanie w nieruchomości, których właścicielem jest dana spółka).

Kryptowaluty – bardzo ryzykowne i niepewne aktywa, które zyskały na popularności w ostatnich latach. Są jednak szansą na bardzo atrakcyjne stopy zwrotu, a przez decentralizację, niezależne od decyzji politycznych.

Startupy – inwestowanie w prosperujące biznesy np. technologiczne (pomaga w tym firma Assay), które mogą przynieść potencjalnie dużą stopę zwrotu. Obarczone są ryzykiem niepowodzenia biznesu czy długim oczekiwaniem na satysfakcjonujący zwrot z inwestycji.

Surowce – zarówno paliwa jak i te wykorzystywane przy produkcji przemysłowej (np. lit do baterii) potrafią dać nieźle zarobić. Część z nich nadaje się do spekulacji (ropa), inne zaś do inwestowania długoterminowego (metale rzadkie).

Waluty – inwestowanie dość ryzykowne i przeznaczone dla zaznajomionych z tym rynkiem, ale oferujące duże możliwości zysku.

Alkohole – modne w ostatnich latach inwestowanie w rosnącą wartość alkoholi. Wymagana jednak spora wiedza i cierpliwość.

Dzieła sztuki – podobnie jak w przypadku alkoholi, potrzeba tutaj sporo czasu i wiedzy.

Jak widać na powyższej liście, sporo jest rodzajów aktywów, które można umieścić w portfelu inwestycyjnym na emeryturę. A gdy dodamy, że w każdej z tych grup mamy od kilkuset do kilku tysięcy walorów, otrzymamy pełne spectrum wyboru, dla dowolnego rodzaju preferencji i osobistych przekonań.

Inwestuję na emeryturę

Należy zawsze pamiętać, że to my sami decydujemy, ile inwestujemy na emeryturę i jak inwestujemy na emeryturę. Tylko i wyłącznie my. My tworzymy portfel, my wybieramy aktywa, my ustalamy ich udział w portfelu. Oczywiście, możemy skorzystać z porad specjalistów czy firm zajmujących się inwestycjami, które mogą pochwalić się świetnymi wynikami. Mogą one pomóc, coś doradzić, wyjaśnić. Zawsze jednak na końcu decyzja należy od nas samych.

Inwestowanie na emeryturę zawsze wiąże się z długim horyzontem czasowym, który jest tutaj traktowany jako duży atut. Raz, że najlepsze zwroty z inwestycją są właśnie w długim terminie, a dwa, że przez wiele lat mamy możliwość reinwestowania środków (np. z dywidend), co pozwoli uzyskiwać jeszcze większe zyski.

Zanim jednak zaczniemy tworzyć nasz portfel emerytalny, kupować, a później uzupełniać i modyfikować posiadane aktywa, warto zacząć od czegoś innego. Na początek najlepiej zainwestować w wiedzę. W wiedzę odnośnie inwestowania, różnych aktywów i zasad panujących na poszczególnych rynkach. To pozwoli na podejmowanie lepszych decyzji wraz ze zdobywanym doświadczeniem.

 Poprzedni artykuł Następny artykuł 
Masz pomysł na artykuł sekcji blog? Chcesz podzielić się przemyśleniami? Napisz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Polecane artykuły: