closedownloadfacebookinstagramlinkedintwitter
Assay Group

Jak inwestować w niepewnych czasach?

Okres od końca 2019 roku, aż do dziś obfituje w wyzwania dla całego świata. Do zdarzeń, które wstrząsnęły podstawami współczesnego świata, należą między innymi pandemia koronawirusa oraz wojna rosyjsko-ukraińska. Tego typu wydarzenia prowadzą do ludzkich tragedii, ale nie wolno zapominać również o turbulencjach na rynku finansowym. Jak bezpiecznie inwestować w tych niepewnych czasach, by móc uniknąć kosztownych błędów?

Inwestycje na czas kryzysu – dlaczego inwestowanie staje się takie trudne?

Niełatwo jest inwestować podczas kryzysu niezależnie, czy mowa jest o zawirowaniach natury politycznej, ekonomicznej, zdrowotnej, itp. Taki stan rzeczy wynika między innymi z faktu, że na rynku nasila się niepewność. Coraz częściej dochodzi również do tzw. paniki giełdowej, czyli masowego wyprzedawania akcji bez racjonalnych przesłanek. W co inwestować w czasie kryzysu, by zminimalizować ryzyko prowadzonych działań?

Inwestycje na czas kryzysu – należy postawić na sprawdzone rozwiązania

Podczas kryzysu warto unikać inwestycji w ryzykowne aktywa finansowe. Owszem, część spośród takich podmiotów osiąga w krótkiej perspektywie spektakularne sukcesy, czego przykładem są losy akcji Mercatora (firmy odpowiedzialnej za produkcję produktów dezynfekcyjnych) czy Biomed Lublin (spółki zajmującej się opracowywaniem leków na Covid-19). W niektórych przypadkach wartość akcji wzrosła w krótkim czasie nawet o 1000% (Mercator).

Jeśli nie jesteś jednak skłonny do takiego ryzyka ( po kilku miesiącach wartość akcji tego typu spółek zaczęła poważnie spadać), zdecyduj się raczej na spółki o solidnych podstawach biznesowych. Dobrym rozwiązaniem są przede wszystkim podmioty z WIG20, czyli indeksu skupiającego 20 podmiotów o największej kapitalizacji na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Czasy kryzysu – dramatyczne spadki, ale także imponujące wzrosty

W czasie kryzysu może się zdarzyć, że wartość akcji spółki lub grupy spółek z danego sektora znacznie się obniży. Spadki mogą wynieść od kilku do nawet kilkudziesięciu procent w krótkim czasie tzn., podczas kilku sesji. Taki stan rzeczy można było zaobserwować na przykład w marcu 2020 roku, kiedy to Polska zaczęła walczyć z pandemią koronawirusa. W okresie tym wartość WIG20 spadła poniżej 1400 punktów (zazwyczaj poziom tego indeksu giełdowego oscyluje wokół 2000 punktów). Podobne zachowanie można było zaobserwować podczas ogłaszania kolejnych lockdownów itp.

Analizując notowania giełdowego z okresu 2020-2022 można jednak zauważyć, że po głębokich spadkach dość szybko sytuacja ulegała zmianie o 180 stopni. Przykładowo, po wspomnianym załamaniu z marca 2020 roku tendencja, wzrostowa pojawiła się w ciągu paru następnych tygodni/miesięcy. Na wzrostach korzystały akcje z różnych spółek, w tym np. firmy z branży energetycznej, bankowej czy petrochemicznej,

Kryzys i inwestycje finansowe – dywersyfikacja jest jeszcze bardziej niezbędna

Podstawą bezpiecznego inwestowania jest umiejętna dywersyfikacja kapitału – zasady tej powinno przestrzegać się zarówno w czasie hossy na rynku, jak i podczas kryzysu gospodarczego. Przez dywersyfikację rozumie się alokowanie kapitału w różne formy inwestycji. Instrumenty finansowe w portfelu inwestycyjnym powinny różnić się pod kątem:

  • horyzontu czasowego – warto posiadać papiery wartościowe krótkoterminowe (np. akcje) oraz długoterminowe (obligacje),
  • poziomu ryzyka – portfel powinien obejmować aktywa finansowe o wysokim (inwestycje alternatywne, akcje spółek z NewConnect czy Catalyst) oraz niskim poziomie ryzyka (obligacje Skarbu Państwa),
  • celu – część spośród inwestycji powinna skupiać się na pomnażaniu kapitału (kontrakty terminowe, akcje), część zaś na ochronie przed utratą wartości (złoto, surowce, obligacje indeksowane inflacją).

Kryzys – w co inwestować?

Nie da się dobrze odpowiedzieć na to pytanie. W sieci można spotkać liczne, często odmienne od siebie prognozy analityków ekonomicznych. Jedno jest pewne: w czasie kryzysu nasilają się wahania na rynkach finansowych. W takiej sytuacji nawet pozornie najbardziej stabilne spółki mogą wpaść w trend spadkowy. Czasy kryzysu obfitują w spektakularne spadki, ale jeśli wykażesz się zdolnością przewidywania, możesz osiągnąć atrakcyjne zyski.