dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Jak inwestować w niepewnych czasach?

Assay Group

Okres od końca 2019 roku, aż do dziś obfituje w wyzwania dla całego świata. Do zdarzeń, które wstrząsnęły podstawami współczesnego świata, należą między innymi pandemia koronawirusa oraz wojna rosyjsko-ukraińska. Tego typu wydarzenia prowadzą do ludzkich tragedii, ale nie wolno zapominać również o turbulencjach na rynku finansowym. Jak bezpiecznie inwestować w tych niepewnych czasach, by móc uniknąć kosztownych błędów?

Inwestycje na czas kryzysu – dlaczego inwestowanie staje się takie trudne?

Niełatwo jest inwestować podczas kryzysu niezależnie, czy mowa jest o zawirowaniach natury politycznej, ekonomicznej, zdrowotnej, itp. Taki stan rzeczy wynika między innymi z faktu, że na rynku nasila się niepewność. Coraz częściej dochodzi również do tzw. paniki giełdowej, czyli masowego wyprzedawania akcji bez racjonalnych przesłanek. W co inwestować w czasie kryzysu, by zminimalizować ryzyko prowadzonych działań?

Inwestycje na czas kryzysu – należy postawić na sprawdzone rozwiązania

Podczas kryzysu warto unikać inwestycji w ryzykowne aktywa finansowe. Owszem, część spośród takich podmiotów osiąga w krótkiej perspektywie spektakularne sukcesy, czego przykładem są losy akcji Mercatora (firmy odpowiedzialnej za produkcję produktów dezynfekcyjnych) czy Biomed Lublin (spółki zajmującej się opracowywaniem leków na Covid-19). W niektórych przypadkach wartość akcji wzrosła w krótkim czasie nawet o 1000% (Mercator).

Jeśli nie jesteś jednak skłonny do takiego ryzyka ( po kilku miesiącach wartość akcji tego typu spółek zaczęła poważnie spadać), zdecyduj się raczej na spółki o solidnych podstawach biznesowych. Dobrym rozwiązaniem są przede wszystkim podmioty z WIG20, czyli indeksu skupiającego 20 podmiotów o największej kapitalizacji na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Czasy kryzysu – dramatyczne spadki, ale także imponujące wzrosty

W czasie kryzysu może się zdarzyć, że wartość akcji spółki lub grupy spółek z danego sektora znacznie się obniży. Spadki mogą wynieść od kilku do nawet kilkudziesięciu procent w krótkim czasie tzn., podczas kilku sesji. Taki stan rzeczy można było zaobserwować na przykład w marcu 2020 roku, kiedy to Polska zaczęła walczyć z pandemią koronawirusa. W okresie tym wartość WIG20 spadła poniżej 1400 punktów (zazwyczaj poziom tego indeksu giełdowego oscyluje wokół 2000 punktów). Podobne zachowanie można było zaobserwować podczas ogłaszania kolejnych lockdownów itp.

Analizując notowania giełdowego z okresu 2020-2022 można jednak zauważyć, że po głębokich spadkach dość szybko sytuacja ulegała zmianie o 180 stopni. Przykładowo, po wspomnianym załamaniu z marca 2020 roku tendencja, wzrostowa pojawiła się w ciągu paru następnych tygodni/miesięcy. Na wzrostach korzystały akcje z różnych spółek, w tym np. firmy z branży energetycznej, bankowej czy petrochemicznej,

Kryzys i inwestycje finansowe – dywersyfikacja jest jeszcze bardziej niezbędna

Podstawą bezpiecznego inwestowania jest umiejętna dywersyfikacja kapitału – zasady tej powinno przestrzegać się zarówno w czasie hossy na rynku, jak i podczas kryzysu gospodarczego. Przez dywersyfikację rozumie się alokowanie kapitału w różne formy inwestycji. Instrumenty finansowe w portfelu inwestycyjnym powinny różnić się pod kątem:

 • horyzontu czasowego – warto posiadać papiery wartościowe krótkoterminowe (np. akcje) oraz długoterminowe (obligacje),
 • poziomu ryzyka – portfel powinien obejmować aktywa finansowe o wysokim (inwestycje alternatywne, akcje spółek z NewConnect czy Catalyst) oraz niskim poziomie ryzyka (obligacje Skarbu Państwa),
 • celu – część spośród inwestycji powinna skupiać się na pomnażaniu kapitału (kontrakty terminowe, akcje), część zaś na ochronie przed utratą wartości (złoto, surowce, obligacje indeksowane inflacją).

Kryzys – w co inwestować?

Nie da się dobrze odpowiedzieć na to pytanie. W sieci można spotkać liczne, często odmienne od siebie prognozy analityków ekonomicznych. Jedno jest pewne: w czasie kryzysu nasilają się wahania na rynkach finansowych. W takiej sytuacji nawet pozornie najbardziej stabilne spółki mogą wpaść w trend spadkowy. Czasy kryzysu obfitują w spektakularne spadki, ale jeśli wykażesz się zdolnością przewidywania, możesz osiągnąć atrakcyjne zyski.

 Poprzedni artykuł Następny artykuł 
Masz pomysł na artykuł sekcji blog? Chcesz podzielić się przemyśleniami? Napisz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Polecane artykuły: