closedownloadfacebookinstagramlinkedintwitter
Assay Group

Jak inwestować w innowacje?

Inwestowanie w tradycyjne branże (górnictwo, sektor bankowy, itd.) czy surowce (ropa, zboże itd.) daje zazwyczaj szanse na kilkuprocentową roczną stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału. Ponieważ jednak gospodarka XXI w. dynamicznie się rozwija dzięki cyfrowej rewolucji , coraz popularniejszym obiektem inwestowania są innowacyjne projekty z zakresu nowoczesnych technologii. Na czym polega finansowanie innowacji i jakie są nowoczesne źródła finansowania przedsiębiorstw?

Inwestowanie w perspektywiczne branże 

W obecnych czasach można zaobserwować coraz liczniejsze przedsięwzięcia w obszarze nowatorskich technologii (np. uczenie maszynowe, odnawialne źródła energii, aplikacje mobilne, itd.). Te start-upy dysponują wykwalifikowaną, ambitną kadrą pracowników, jednak jednym z najczęstszych ich problemów jest bariera finansowa. To właśnie brak odpowiedniego kapitału sprawia, że nie są one w stanie realizować badań na szerszą skalę, ani dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. 

W ostatnich dekadach sytuacja zaczęła jednak ulegać zmianie. Rozwój rynku finansowego oraz wzrost zainteresowania inwestycjami (nie tylko przez wyspecjalizowane fundusze, ale także przez inwestorów indywidualnych) sprawił, że powstały liczne nowe źródła finansowania innowacji. 

Finansowanie innowacji

Szczególnie popularnym w ostatnich latach źródłem finansowania innowacyjnych projektów są akcje przedsiębiorstw. Zakup tego typu papierów wartościowych jest zalecany wówczas, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że dany projekt innowacyjny osiągnie sukces biznesowy. W takim przypadku wartość rynkowa akcji może wzrosnąć nawet kilkunastokrotnie (choć zazwyczaj notuje się wzrosty na poziomie kilku-, kilkunastu procent). Oczywiście może się zdarzyć, że dane rozwiązanie nie odniesie sukcesu rynkowego i akcje przyniosą straty. 

Finansowanie projektów innowacyjnych odbywa się również za pomocą obligacji. Obligacje korporacyjne to może być dobre rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy poszukują inwestycji przynoszącej zysk na poziomie 5%-10% w ujęciu rocznym. Zyskiem dla inwestora są w tym przypadku odsetki wypłacane okresowo (zazwyczaj raz na rok). Trzeba jednak pamiętać o zwiększonym ryzyku inwestycyjnym w porównaniu choćby z obligacjami skarbowymi. Te jednak stały się nierentowne w sytuacji wysokiej – wynoszącej około 6% – inflacji. 

Oprócz tego dostępny jest cały szereg produktów finansowych, w tym np. weksle (dokument zobowiązujący wystawcę do zapłaty określonych środków w danym terminie). Mechanizm działania tego rozwiązania inwestycyjnego jest całkiem prosty: inwestor w zamian za określone środki pieniężne otrzymuje weksel. Fundusz inwestycyjny, wykorzystując otrzymane środki, przeznacza kapitał na pożyczkę służącą rozwojowi innowacyjnego projektu. „Nagrodę” dla inwestora indywidualnego stanowi oprocentowanie, które może wynosić kilka- czy nawet kilkanaście procent w skali roku. Ryzyko takiej inwestycji może być niskie jeśli zabezpieczeniem weksli będzie portfel złożony z wielu spółek, a nie jedno konkretne przedsięwzięcie. 

Wybierając sposób alokowania kapitału warto skorzystać z pomocy profesjonalistów w obszarze inwestycji finansowych – można ich znaleźć m.in. w Grupie Assay. Jest to istotne, ponieważ tego typu fundusze opierają swoje decyzje biznesowe na złożonej analizie każdego przedsiębiorstwa, będącego obiektem inwestycji. Dzięki temu minimalizowane jest ryzyko takiej inwestycji i zwiększa się szansa na wysokie, nawet kilkudziesięcioprocentowe zyski. 

Finansowanie projektu innowacyjnego – jak zacząć? 

Rozwój technologii informatycznych sprawił, że finansowanie działalności innowacyjnych startupów to rozwiązanie cieszące się coraz większym zainteresowaniem. Jest to dobra okazja zarówno dla tych, którzy posiadają wiedzę na temat danej gałęzi technologicznej, jak i wszystkich posiadaczy kapitału, którzy są gotowi na tego typu inwestycje za pośrednictwem dobrych doradców finansowych. Jednocześnie, inwestowanie staje się coraz prostsze, a w niektórych przypadkach stan portfela można obserwować na bieżąco np. dzięki aplikacji mobilnej. 

Jednocześnie należy pamiętać, że wszelkie inwestycje (niezależnie od tego, czy jest to finansowanie innowacji w Polsce, czy inne metody alokowania kapitału) jest nierozerwalnie związane z ryzykiem. Jeśli zatem zamierzasz pomnożyć swój kapitał, musisz się liczyć z potencjalną możliwością utraty części, bądź nawet całości zainwestowanych środków. Dlatego tak ważne jest wsparcie ekspertów z funduszy, które na co dzień zajmują się inwestycjami.