dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Jak inwestować w innowacje?

Assay Group

Inwestowanie w tradycyjne branże (górnictwo, sektor bankowy, itd.) czy surowce (ropa, zboże itd.) daje zazwyczaj szanse na kilkuprocentową roczną stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału. Ponieważ jednak gospodarka XXI w. dynamicznie się rozwija dzięki cyfrowej rewolucji , coraz popularniejszym obiektem inwestowania są innowacyjne projekty z zakresu nowoczesnych technologii. Na czym polega finansowanie innowacji i jakie są nowoczesne źródła finansowania przedsiębiorstw?

Inwestowanie w perspektywiczne branże

W obecnych czasach można zaobserwować coraz liczniejsze przedsięwzięcia w obszarze nowatorskich technologii (np. uczenie maszynowe, odnawialne źródła energii, aplikacje mobilne, itd.). Te start-upy dysponują wykwalifikowaną, ambitną kadrą pracowników, jednak jednym z najczęstszych ich problemów jest bariera finansowa. To właśnie brak odpowiedniego kapitału sprawia, że nie są one w stanie realizować badań na szerszą skalę, ani dotrzeć do szerokiego grona odbiorców.

W ostatnich dekadach sytuacja zaczęła jednak ulegać zmianie. Rozwój rynku finansowego oraz wzrost zainteresowania inwestycjami (nie tylko przez wyspecjalizowane fundusze, ale także przez inwestorów indywidualnych) sprawił, że powstały liczne nowe źródła finansowania innowacji.

Finansowanie innowacji

Szczególnie popularnym w ostatnich latach źródłem finansowania innowacyjnych projektów są akcje przedsiębiorstw. Zakup tego typu papierów wartościowych jest zalecany wówczas, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że dany projekt innowacyjny osiągnie sukces biznesowy. W takim przypadku wartość rynkowa akcji może wzrosnąć nawet kilkunastokrotnie (choć zazwyczaj notuje się wzrosty na poziomie kilku-, kilkunastu procent). Oczywiście może się zdarzyć, że dane rozwiązanie nie odniesie sukcesu rynkowego i akcje przyniosą straty.

Finansowanie projektów innowacyjnych odbywa się również za pomocą obligacji. Obligacje korporacyjne to może być dobre rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy poszukują inwestycji przynoszącej zysk na poziomie 5%-10% w ujęciu rocznym. Zyskiem dla inwestora są w tym przypadku odsetki wypłacane okresowo (zazwyczaj raz na rok). Trzeba jednak pamiętać o zwiększonym ryzyku inwestycyjnym w porównaniu choćby z obligacjami skarbowymi. Te jednak stały się nierentowne w sytuacji wysokiej – wynoszącej około 6% – inflacji.

Oprócz tego dostępny jest cały szereg produktów finansowych, w tym np. weksle (dokument zobowiązujący wystawcę do zapłaty określonych środków w danym terminie). Mechanizm działania tego rozwiązania inwestycyjnego jest całkiem prosty: inwestor w zamian za określone środki pieniężne otrzymuje weksel. Fundusz inwestycyjny, wykorzystując otrzymane środki, przeznacza kapitał na pożyczkę służącą rozwojowi innowacyjnego projektu. „Nagrodę” dla inwestora indywidualnego stanowi oprocentowanie, które może wynosić kilka- czy nawet kilkanaście procent w skali roku. Ryzyko takiej inwestycji może być niskie jeśli zabezpieczeniem weksli będzie portfel złożony z wielu spółek, a nie jedno konkretne przedsięwzięcie.

Wybierając sposób alokowania kapitału warto skorzystać z pomocy profesjonalistów w obszarze inwestycji finansowych – można ich znaleźć m.in. w Grupie Assay. Jest to istotne, ponieważ tego typu fundusze opierają swoje decyzje biznesowe na złożonej analizie każdego przedsiębiorstwa, będącego obiektem inwestycji. Dzięki temu minimalizowane jest ryzyko takiej inwestycji i zwiększa się szansa na wysokie, nawet kilkudziesięcioprocentowe zyski.

Finansowanie projektu innowacyjnego – jak zacząć?

Rozwój technologii informatycznych sprawił, że finansowanie działalności innowacyjnych startupów to rozwiązanie cieszące się coraz większym zainteresowaniem. Jest to dobra okazja zarówno dla tych, którzy posiadają wiedzę na temat danej gałęzi technologicznej, jak i wszystkich posiadaczy kapitału, którzy są gotowi na tego typu inwestycje za pośrednictwem dobrych doradców finansowych. Jednocześnie, inwestowanie staje się coraz prostsze, a w niektórych przypadkach stan portfela można obserwować na bieżąco np. dzięki aplikacji mobilnej.

Jednocześnie należy pamiętać, że wszelkie inwestycje (niezależnie od tego, czy jest to finansowanie innowacji w Polsce, czy inne metody alokowania kapitału) jest nierozerwalnie związane z ryzykiem. Jeśli zatem zamierzasz pomnożyć swój kapitał, musisz się liczyć z potencjalną możliwością utraty części, bądź nawet całości zainwestowanych środków. Dlatego tak ważne jest wsparcie ekspertów z funduszy, które na co dzień zajmują się inwestycjami.

 Poprzedni artykuł Następny artykuł 
Masz pomysł na artykuł sekcji blog? Chcesz podzielić się przemyśleniami? Napisz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Polecane artykuły: