dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Inwestycje vs spekulacje. Czym się od siebie różnią?

Assay Group

Posiadacze kapitału poszukują różnych sposobów na jego pomnożenie. Dotyczy to zarówno lat, w których mamy do czynienia z dobrą koniunkturą gospodarczą, jak i recesji gospodarczej. Jeśli chodzi o inwestowanie, rynek finansowy jest w XXI wieku wyjątkowo różnorodny. Poszczególne instrumenty różnią się między sobą np. pod kątem ryzyka. Warto więc zastanowić się, czym jest inwestowanie, a czym spekulacje.

Inwestycje a spekulacje to nie to samo – poznaj różnice

Przez inwestycje rozumie się zaangażowanie kapitału w celu uzyskania zwrotu w przyszłości. Mogą one przybrać różną postać. Poniżej przedstawiamy Ci niektóre z nich:

 • akcje spółek notowanych na giełdzie (warszawska GPW, amerykańskie NASDAQ, niemieckie DAX itp.) – inwestorzy dokonują zakupu akcji, by osiągnąć zyski z tytułu ich późniejszej odsprzedaży po cenie wyższej niż kurs kupna,
 • obligacje skarbowe lub korporacyjne – ich zakup daje inwestorowi prawo do uzyskania w przyszłości regularnych, zazwyczaj z góry określonych dochodów w postaci odsetek. Obligacje – w szczególności mowa tu o instrumentach emitowanych przez Skarb Państwa – cieszą się dużym zainteresowaniem m.in. z uwagi na niskie ryzyko utraty środków (co nie oznacza jednak, że tego ryzyka w ogóle nie ma),
 • instrumenty finansowe typu CFD czy ETF, których wartość opiera się o surowce, metale szlachetne itp.

Zasadniczo, inwestowanie to działanie, które ma długoterminowy charakter. Oznacza to, że jeśli decydujemy się na inwestycje np. w akcje, nie powinniśmy oczekiwać zysków w ciągu kilku dni lub godzin. Wręcz przeciwnie – jest to proces, który może trwać nawet wiele miesięcy lub lat.

Na czym polega spekulacja?

Inaczej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o spekulacje. Takie działanie ma krótkoterminową perspektywę – spekulanci alokują kapitał, by osiągnąć zyski w bardzo krótkim czasie. Horyzont ten może wynosić kilka dni lub nawet mniej niż jedną dobę.

Cel, dla którego podejmuje się spekulacje, to osiągnięcie wysokiego zysku. Ryzyko utraty środków jest wówczas również niemałe – wynika to przede wszystkim z dużej zmienności na rynkach. Jeśli chodzi o spekulacje, zalicza się tu takie działania jak na przykład obrót kryptowalutami (Bitcoin, Ethereum itp.).

Spekulowanie to aktywność, która w mniejszym stopniu niż inwestowanie opiera się na analizowaniu gospodarki czy kondycji ekonomicznej danej spółki lub segmentu gospodarki. Wręcz przeciwnie – ważniejszą rolę odgrywają emocje. Zachowanie spokoju, umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu oraz unikanie paniki w przypadku nagłego załamania indeksów to absolutne must have, jeśli chodzi o spekulację.

Na czym polega ryzyko inwestowania oraz spekulowania?

Jak widzisz, kwestia: „inwestycje a spekulacje” pełni bardzo ważną rolę z punktu widzenia posiadaczy kapitału. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że:

 • inwestowanie to sposób na stabilne, regularne pomnażanie posiadanych środków,
 • spekulacje giełdowe to rozwiązanie dla osób szukających wysokich zysków, a zarazem godzących się ze sporym ryzykiem.

Nic bardziej mylnego – musisz zdawać sobie sprawę z faktu, że zarówno spekulacja, jak i inwestycja to działanie, które wiąże się z mniejszym lub większym ryzykiem utraty zaangażowanych środków.

Taki stan rzeczy wynika z prostego faktu: gospodarka i rynki finansowe to systemy, które są niezwykle skomplikowane i różnorodne, a zarazem – dynamiczne. Ponadto, wpływ na funkcjonowanie gospodarki mają takie trudne do przewidzenia wydarzenia jak np. wojna rosyjsko-ukraińska czy pandemia koronawirusa.

Last but not least, trzeba mieć na uwadze, że gospodarka polska i światowa wchodzą w fazę recesji. W efekcie, trudno liczyć na to, że np. spółki giełdowe, których akcje chcemy kupić lub już posiadamy, będą generować coraz wyższe dochody.

Jeśli chcesz zminimalizować ryzyko nieudanych inwestycji lub spekulacji, musisz uważnie przeanalizować obecną oraz prognozowaną sytuację w gospodarce. Nie gwarantuje Ci to sukcesu, ale znacząco zmniejsza ryzyko porażki.

 Poprzedni artykuł Następny artykuł 
Masz pomysł na artykuł sekcji blog? Chcesz podzielić się przemyśleniami? Napisz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Polecane artykuły: