dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Inwestowanie w wartość wróciło do łask?

Assay Group

Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z ożywieniem gospodarczym czy recesją, posiadacze kapitału poszukują sposobów na pomnożenie zysków. Od lat niezmiennie zainteresowaniem inwestorów cieszą się akcje spółek notowanych na giełdzie. Jaka jest wartość inwestycyjna spółek z GPW w świetle obecnej sytuacji ekonomicznej?

Inwestowanie w wartość akcji, czyli spółki value oraz growth

Według jednego z najbardziej ogólnych podziałów podmioty notowane na giełdzie papierów wartościowych dzieli się na:

 • spółki typu value,
 • spółki typu growth.

Czym charakteryzuje się każda z tych kategorii?

Jeśli chodzi o spółki value, są to podmioty wyceniane pod kątem ich rzeczywistej, tzn. aktualnej wartości. Zazwyczaj firmy value są podmiotami o wieloletniej historii i solidnej pozycji na rynku. Dzięki temu inwestorzy mogą łatwiej ustalić wartość dotychczasowych oraz prognozowanych poziomów zysku i majątku (aktywów).

Do spółek z grupy value należą przede wszystkim firmy działające w „tradycyjnych” sektorach, w tym np. w branży paliwowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, ubezpieczeniowej czy bankowej.

Przeciwieństwem value są spółki typu growth. Kategoria ta obejmuje podmioty działające w innowacyjnych, rozwojowych branżach takich jak np. nowoczesne technologie, IT, biotechnologia czy odnawialne źródła energii. Na chwilę obecną kapitalizacja giełdowa zazwyczaj jest wyraźnie wyższa od wartości rynkowej spółki, ale nie musi to jeszcze oznaczać przeszacowania. Wręcz przeciwnie – bardzo często podmioty te mają bardzo dobre perspektywy rozwoju, co tłumaczy, skąd bierze się rosnący kurs akcji. Wśród firm value znajdują się np. spółki odpowiedzialne za prowadzenie platform w social mediach.

Spółki typu value w 2023 roku – czy wciąż warto w nie inwestować?

Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi nie jest możliwe. Dzieje się tak z prostego powodu –  sytuacja na rynkach światowych jest zbyt dynamiczna i narażona na czarne łabędzie w postaci koronawirusa czy konfliktów zbrojnych. Jeśli jednak zastanawiasz się nad spółkami typu value, warto, byś zwrócił uwagę na poniższe kwestie – być może pomogą Ci one w podjęciu konkretnej decyzji:

 • wiele wskazuje na to, że obecny kryzys paradoksalnie przyniesie korzyści dla spółek value. Inwestorzy mogą traktować je jako bezpieczną przystań, 
 • jak się okazuje, w 2022 roku stopa zwrotu ze spółek value była ujemna (-5,8%), ale straty były znacznie wyższe w przypadku inwestycji w growth (-29,5%) 1. Taki stan rzeczy pozwala snuć optymistyczne prognozy na przyszłość.

Oczywiście, sytuacja w gospodarce jest na tyle dynamiczna, że trudno o długoterminowe prognozy co do rynków finansowych.

Inwestowanie w akcje spółek na podstawie ich wartości

Zastanawiasz się, w jaką spółkę zainwestować w 2023 roku. Niestety, w takim razie zawiedziemy Cię, ponieważ nie znajdziesz tu porady inwestycyjnej. Jeśli jednak szukasz sposobu na zyski z tytułu inwestycji, mamy dla Ciebie wskazówkę – kluczowe jest poznanie danej spółki.

Oto przykładowe kwestie, na które powinniśmy zwrócić uwagę jeszcze przed rozpoczęciem przygody z inwestowaniem:

 • wartość wewnętrzna akcji – oznacza ona faktyczną cenę akcji nie na podstawie oczekiwań inwestorów (tzn. wartości rynkowej), lecz poziomu przyszłych, spodziewanych dochodów i przepływów pieniężnych spółki,
 • wartość wewnętrzna spółki – wartość spółki ustalana na podstawie jej kondycji finansowej, ale także otoczenia biznesowego, jakości kapitału intelektualnego itp.

Inwestowanie na rynkach finansowych to proces, który wiąże się z ryzykiem utraty środków. Co to oznacza? Odpowiedź na pytanie wydaje się prosta – należy rzetelnie podchodzić do inwestycji  kapitału, jeśli nie chcemy narażać się na niepotrzebne ryzyko (zlikwidować ryzyka nie jesteśmy w stanie, ale częściowo je ograniczyć – owszem).


1. https://www.parkiet.com/analizy-rynkowe/art37818121-spolki-typu-value-najlepsze-w-ubieglym-roku-na-dluzsza-mete-wygrywaja-firmy-jakosciowe

 Poprzedni artykuł Następny artykuł 
Masz pomysł na artykuł sekcji blog? Chcesz podzielić się przemyśleniami? Napisz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Polecane artykuły: