dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Inwestowanie w grunty jako alternatywa dla giełdy i walut

Assay Group

Inwestycja w ziemię to obok inwestowania w giełdy oraz waluty jedna z trzech najpopularniejszych form lokowania kapitału. Zakup gruntu wiąże się ze stosunkowo niskim ryzkiem utraty środków. Jest to inwestycja uważana w kręgach inwestycyjnych za bezpieczną i taką, dzięki której można uzyskać atrakcyjne stopy zwrotu. Wskazujemy, czym charakteryzują się inwestycje w grunty i czy rzeczywiście stanowią realną alternatywę (bądź sposób na dywersyfikację portfela) w kontekście rosnącej inflacji.

Grunty pod inwestycje – dlaczego są przedmiotem zainteresowania?

Ziemia jest dobrem ściśle ograniczonym, to znaczy, że fizycznie nie może jej przybyć. Stąd też lokowanie funduszy w grunty jest uważane za jedną z najmniej ryzykownych inwestycji. Koniunktura rynkowa pozwala stwierdzić, iż ceny gruntów oraz nieruchomości systematycznie wzrastają. Mimo najbliższych prognoz wskazujących na to, że taka sytuacja się będzie utrzymywać, nie da się jednoznacznie stwierdzić, kiedy grunty osiągną swój pik cenowy. Z jednej strony pojawiają się opinie, iż bańka związana z inwestycją w nieruchomości musi w końcu pęknąć, inni zaś podkreślają, że jest to najbezpieczniejsza forma lokowania kapitału. Inwestor, decydując się na ulokowanie swojego kapitału w dany aktyw, musi brać pod uwagę różne scenariusze – hurraoptymistyczne podejście nie jest dobrym doradcą.

Czy warto inwestować w ziemię – a jeśli już, to jaką?

Inwestowanie w grunty wiąże się z brakiem konieczności szczegółowego doglądania aktywów. Można stwierdzić, że jest to jedna z najbardziej niewymagających inwestycji w kontekście obserwowania zmian jej wartości. Angaż na giełdzie wiąże się na przykład z koniecznością systematycznego sprawdzania kursów, podobnie zresztą jak lokowanie finansów w waluty. Z tego też względu jest to forma inwestowania polecana dla osób, które źle znoszą ryzyko i nie lubią być aktywne w kontekście poszukiwania – za wszelką cenę – najbardziej intratnych form inwestowania w dobra. Nie oznacza to jednak, że na inwestorów nie czekają pewne pułapki, które mogą znacząco obniżyć wartość inwestycji.

Jak inwestować w ziemię w sposób skuteczny?

Ziemia pod inwestycje musi być zweryfikowana przez potencjalnego inwestora. Analiza powinna uwzględniać dogodność lokalizacyjną terenu. To ważne, aby sprawdzić, jak wyglądają np. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – może się bowiem okazać, że w pobliżu gruntów powstanie fabryka, która znacząco obniży wartość terenu. Istotne jest także zweryfikowanie wpisów w księdze wieczystej, a także sprawdzenie, jakie budynki można wybudować na zakupionym terenie. Warto pamiętać, że MPZP mogą ulegać korektom – uzyskanie jednak zgody urzędowej na zmienienie ich treści jest czasochłonne i trudne. Warto zatem, jeszcze przed zakupem gruntu, zorientować się do jakich celów może być przeznaczony dany teren. Wśród innych trudności związanych z inwestycją w grunty wyróżnia się:

 • Brak pewności co do możliwości przekształcenia gruntu rolnego na działkę budowlaną. Szansa na takie pozwolenie jest nikła, jeśli teren został zaliczony do gruntu rolnego wysokiej klasy.
 • Ograniczone możliwości związane ze stawianiem zabudowy np. na działkach rekreacyjnych. Na terenach ogrodów zabrania się stawiania budynków o cechach mieszkaniowych.
 • Niska wartość inwestycyjna działek leśnych sprawia, że jest to rzadki kierunek obierany przez osoby, które chcą ulokować kapitał w gruncie.

Inwestowanie w ziemię – obecne warunki

Uwarunkowania epidemiczne, z jakimi przyszło się zetknąć społeczeństwu w czasie pandemii, wywarły duży wpływ na potrzeby mieszkaniowe Polaków. Zauważono znaczący wzrost zainteresowania wszelkiego rodzaju gruntami, które dają satysfakcję „posiadania własnego kawałka ziemi”. Inwestycje w działki rekreacyjne czy budowlane są więc intratną alternatywą dla lokowania kapitału np. na giełdzie czy w walutach.

 Poprzedni artykuł Następny artykuł 
Masz pomysł na artykuł sekcji blog? Chcesz podzielić się przemyśleniami? Napisz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Polecane artykuły: