dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

W co inwestować w 2023 roku?

Assay Group

Nie ulega żadnym wątpliwościom, że w 2023 roku rynki inwestycyjne nas nie rozpieszczają. Trudna sytuacja wynikająca m.in. z pandemii koronawirusa oraz wojny rosyjsko-ukraińskiej sprawiła, że mamy do czynienia z recesją gospodarczą. Często zastanawiamy się, co należy zrobić, by uchronić się przed utratą pracy lub upadkiem firmy. Warto jednak zastanowić się również nad tym, jak pomnożyć kapitał. W co aktualnie inwestować? Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie. Do dzieła!

Inwestowanie – różnorodność utrudnia podjęcie decyzji?

W co obecnie inwestować pieniądze? Nawet początkujący inwestor ma obecnie dostęp do instrumentów, które różnią się między sobą pod kątem:

 • ryzyka (jego poziom będzie różny w przypadku konkretnych instrumentów, ale musisz wiedzieć, że ryzyko zawsze istnieje),
 • stopy zwrotu,
 • okresu zwrotu (instrumenty krótko-, średnio- i długoterminowe).

Zastanówmy się, które z nich mogą sprawdzić się w 2023 roku.

Akcje przedsiębiorstw

Obrót akcjami spółek giełdowych to rozwiązanie, które nie traci na popularności w 2023 roku. Czy inwestować w akcje w 2023 roku? Zdania są podzielone. Z jednej strony część indeksów jest niedowartościowana – dobrze widać to na przykładzie polskiego WIG 20, który jeszcze na przełomie 2021 i 2022 roku utrzymywał się na poziomie ponad 2000 pkt, a obecnie jest to mniej niż 1900 pkt (luty 2023). Taki stan rzeczy oznacza, że według analityków wiele spółek jest niedoszacowanych – zdaniem części ekspertów 2023 rok przyniesie wzrost indeksu na poziomie ok. 9% 1.

Oczywiście, stopa zwrotu będzie różnić się m.in. od branży, w jakiej działa dana spółka, dodatkowo komplikuje to sytuację. Przykładowo, na notowania banków wpływ orzecznictwo TSUE, a kryzys surowcowy – na kondycję spółek naftowych i energetycznych.

Obligacje skarbowe

Obligacje skarbowe to rozwiązanie, które – oprócz innych zalet – jest stosunkowo bezpieczne. Na uwagę zwracają przede wszystkim obligacje Skarbu Państwa indeksowane inflacją, w których przypadku poziom odsetek, jak można się domyślić, zależy od inflacji. Ta zaś, jak wiadomo, jest w ostatnich latach wysoka. Z drugiej jednak strony trzeba mieć na uwadze, że prognozy dotyczące inflacji są bardziej optymistyczne niż jeszcze rok czy 2 lata temu.

Zgodnie z szacunkami KE średnia stopa inflacji wyniesie w 2023 r. ok. 12% – wciąż dużo, ale mniej niż wynosi ona w lutym 2023 r 2. A zatem, poziom odsetek z obligacji będzie stopniowo spadał, choć wciąż jest co dobry sposób na regularne zyski.

Inwestycje venture capital

Inwestycje w fundusze skupiające start-upy i niewielkie firmy technologiczne to rozwiązanie, które w 2023 roku wciąż wiąże się z ryzykiem. Z drugiej strony nowoczesne technologie coraz mocniej wpływają na nasze życie, czego dobrym przykładem jest Chat GPT, oprogramowanie do generowania obrazów itp. W efekcie może okazać się, że inwestycje w start-upy będą trafną decyzją i przyniosą wysoką stopę zwrotu.

W co inwestować w 2023 roku? Pamiętaj o ryzyku

Jak widzisz, masz wiele możliwości, by inwestować w 2023 roku. Nasz tekst nie jest poradą inwestycyjną, dlatego nie wskazujemy Ci, jakie konkretnie instrumenty musisz kupić. Warto jednak zastanowić się nad naszymi przemyśleniami – być może okażą się one pomocne podczas podejmowania kluczowych decyzji.

Jednocześnie, musisz pamiętać o czynnikach ryzyka – nierozerwalnie wiążą się one z inwestowaniem. Chodzi tu o takie składowe jak na przykład:

 • kryzys gospodarczy,
 • osłabienie złotówki,
 • zawirowania gospodarcze,
 • ludzkie emocje – emocje to zjawisko, które może przyczynić się np. do paniki giełdowej.

W efekcie inwestowanie w 2023 roku – a także w kolejnych latach, niezależnie od kondycji, w jakiej znajduje się gospodarka – to taka aktywność, która zawsze wiąże się z zagrożeniem utraty kapitału. Oczywiście, musisz pamiętać, że inwestycja może się nie powieść nawet wtedy, gdy wydaje się, że da Ci ona pewny zysk.


1. Parkiet.com, https://www.parkiet.com/analizy-rynkowe/art37695241-prognozy-analitykow-co-przyniesie-gieldzie-2023-rok

2. https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1535329%2Cprognozy-ke-nizsza-inflacja-w-polsce-oraz-calej-unii.html

 Poprzedni artykuł Następny artykuł 
Masz pomysł na artykuł sekcji blog? Chcesz podzielić się przemyśleniami? Napisz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Polecane artykuły: