dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Inwestowanie w 2022 roku: jak to zrobić dobrze?

Assay Group

Wzrost inflacji powoduje spadek wartości nabywczej pieniądza. Praktycznie zerowe oprocentowanie na rachunkach oszczędnościowych i lokatach bankowych sprawia, że ta forma oszczędzania jest nieopłacalna. Dlatego coraz więcej osób szuka sposobów na ochronę wartości nabywczej i pomnażanie zgromadzonego kapitału. Jakie są skuteczne sposoby inwestowania i co warto wiedzieć na ten temat, aby pomnażać kapitał?

Na czym polegają skuteczne sposoby inwestowania?

Na skuteczne inwestowanie składa się kilku kluczowych aspektów. Ważną rolę odgrywa dywersyfikacja ryzyka, czyli podział zgromadzonego kapitału na różne aktywa. Jest to związane z budowaniem portfela inwestycyjnego. Trzeba pamiętać, że inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem, ale dzięki analizom rynku można je zminimalizować. Warto podzielić większy kapitał na kilka mniejszych inwestycji, w różnych branżach, aby zwiększyć prawdopodobieństwo zysku. Wysokość i rodzaj każdej inwestycji, musi być dopasowana do oczekiwań oraz możliwości finansowych. Obecnie można spotkać wiele ofert firm, które oferują ,,krociowe” zyski, ale należy zachować ostrożność. Najczęściej im wyższe potencjalne zyski, tym większe ryzyko.  W co dobrze zainwestować pieniądze, aby je pomnażać?

Inwestowanie w akcje spółek

Akcje to dobra inwestycja pieniędzy, jeśli spółka posiada potencjał rozwoju. Przed wykupieniem aktywów, należy przeprowadzić analizę fundamentalną spółki, aby ocenić jej potencjał rozwoju i zysków, które może wygenerować. Ważna jest również sytuacja sektora, w którym prosperuje oraz ogólna sytuacja gospodarcza kraju. Warto budować portfel inwestora składający się z akcji spółek w różnych gałęziach gospodarki. To pozwala ograniczyć ryzyko utraty kapitału. Przed zakupem danego waloru, należy sprawdzić czy spółka nie jest przewartościowana – czy cena akcji jest adekwatna do realnej wartości. W przypadku nowych spółek, kluczową rolę odgrywa analiza sektora, w celu oceny możliwości rozwoju. Korzystne inwestycje w formie akcji, często generują zyski w dłuższym okresie. Trzeba pamiętać, że cena tych aktywów ulega wahaniom w krótkich okresach czasu, na czym można zarabiać. Jednak wielu inwestorów uważa, że akcje  to dobra inwestycja  na dłuższy okres, tzw. Inwestowanie długoterminowe.

Inwestycje w obligacje

Jak dobrze zainwestować pieniądze w obligacje? Obligacje to papiery wartościowe, które można nabyć w punkcie, np. banku lub domu maklerskim osobiście oraz przez internet. W zależności od rodzaju emitenta, dzielą się na:

 • skarbowe – emitentem jest Minister Finansów,
 • komunalne (municypalne) – emitentem są samorządy lokalne
 • korporacyjne – emitentami są przedsiębiorcy
 • spółdzielcze – emitowane są przez banki.

Inwestowanie w obligacje może wygenerować niższe zyski niż akcje, ale jest bezpieczniejsze.  Dlatego wielu inwestorów posiada je w swoich portfelach. Przed zakupem należy wybrać okres inwestycji. Obligacje ze względu na termin wykupu dzielą się na: roczne, dwuletnie, trzyletnie, czteroletnie, a nawet dziesięcioletnie. Różnią się m.in. wysokością i zmiennością oprocentowania. Dlatego należy dokładnie zapoznać się z warunkami na stronie emitenta. Kluczowe znaczenie ma termin wykupu, czyli moment, w którym inwestorzy realizują wygenerowane zyski.

Inwestowanie – dłużne papiery wartościowe 

Dłużne papiery wartościowe to takie, które nie stwierdzają prawa do kapitału. Właściciel dysponuje wówczas prawem do współwłasności majątkowej w stosunku do majątku emitenta. Obligacje są przykładem długoterminowych dłużnych papierów wartościowych, natomiast krótkoterminowe występują najczęściej w postaci weksli oraz bonów skarbowych.

Weksel inwestycyjny pełni funkcję kredytową, ponieważ pożyczkobiorca może pozyskać kapitał od inwestorów, bez udziału banków. Inwestor wpłaca pieniądze pomiotowi organizującemu finansowanie (np. spółce) i w zamian otrzymuje weksel. Na podstawie wystawionego weksla, spółka w określonym terminie wypłaca pieniądze inwestorowi, wraz z odsetkami. Bony skarbowe są to natomiast papiery dłużne emitowane przez rząd. Charakteryzują się bardzo niskim stopniem ryzyka oraz niskim stopniem oprocentowania.

Mądre inwestowanie polega na dywersyfikacji ryzyka. Kluczową rolę odgrywa analiza rynku, na którym zostaną ulokowane środki. Wszystkie decyzje powinny opierać się wyłącznie na faktach,  wynikających z analiz. Dostępne są różne oferty inwestycyjne, ale należy sprawdzić, czy oferowany zysk ma pokrycie w rzeczywistości. Rozsądne inwestowanie pozwala nie tylko zabezpieczyć kapitał przed utratą wartości nabywczej, lecz także go pomnażać. Dlatego w Assay pomagamy naszym klientom lokować zgromadzone środki, w celu uzyskania korzystnej stopy zwrotu.

 Poprzedni artykuł Następny artykuł 
Masz pomysł na artykuł sekcji blog? Chcesz podzielić się przemyśleniami? Napisz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Polecane artykuły: