dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Inwestowanie długoterminowe – na czym polega?

Assay Group

Inwestowanie w wartość to jedna z form lokowania kapitału, która ma już swoją kilkudziesięcioletnią historię. Ujmując jej ideę w telegraficznym skrócie, można wymienić jej dwie podstawowe cechy: cena akcji i wartość akcji. Czy mimo upływu kilkudziesięciu lat analiza fundamentalna nadal pomaga w kontekście value investing? Czym jest inwestowanie w wartość? Wyjaśniamy te kwestie poniżej.

Inwestycje długoterminowe – co to właściwie jest?

Inwestycje długoterminowe to nic innego jak inwestycje skoncentrowane na dłuższej perspektywie czasu. Umowną granicą, dla której przyjęło się stosować to określenie to okres około 12 miesięcy, choć dużo częściej widywane są inwestycje w cyklu nawet 10-letnim. Kluczowym elementem dla tego typu strategii jest rzecz jasna czas – odgrywa on bowiem ogromną rolę w kontekście planowania potencjalnego ryzyka danego przedsięwzięcia.

Jeśli przeanalizujemy bowiem historię, która towarzyszyła notowaniom na giełdach światowego rynku w szerszej perspektywie – szybko dojdziemy do wniosku, że im inwestycja długoterminowa była dłuższa, tym mniejszym ryzykiem była ona obarczona. Nie oznacza to jednak, że w tego typu inwestycjach możemy zupełnie wykluczyć element ryzyka. Zdarzyć się może bowiem, że natrafimy na bardzo słaby okres działalności firmy lub spółka zupełnie zbankrutuje.

Z tego powodu, o strategii inwestycji długoterminowych na giełdzie będziemy mogli mówić w pełni zasadnie wyłącznie odnosząc się do portfeli zdywersyfikowanych. Dzieje się tak, ponieważ w takich portfelach spółki porozdzielane są równomiernie na różne sektory gospodarcze. Tym samym ewentualne straty w konkretnym obszarze, będą pokrywane poprzez inny sektor.

Dodatkowe zalety inwestycji długoterminowych

Jedną z dodatkowych zalet inwestycji długoterminowych jest również fakt, że na dobrą sprawę jesteśmy odporni na wahania rynku. Dzięki temu nie musimy zaprzątać sobie głowy codziennym przeglądaniem notowań, czy też zastanawiać się w którym momencie nastąpi dogodny czas, aby wyjść z danej inwestycji. Krótkoterminowe inwestycje narażają nas bowiem na zbyt pochopne sprzedanie akcji, w momencie kiedy pojawi się silna bessa. Wówczas zdarzyć nam się może impulsywne wycofanie kapitału, w nadziei na ratowanie „tonącego okrętu”. Kiedy natomiast przyjrzymy się inwestycji w okresie np. 5 lat, zauważymy że pomimo pojedynczych okresów spadkowych – finalnie i tak zyskujemy pewien procent zwrotu.

W co inwestować długoterminowo?

Co do zasady – inwestowanie długoterminowe sprowadza się najczęściej do inwestycji w dobra, które w naszej ocenie przyniosą nam korzyść w przyszłości. Tym samym, możemy tutaj wyróżnić kilka najczęściej wybieranych pozycji:

 • Nieruchomości – jest to jedna z najbezpieczniejszych opcji, szczególnie jeśli wykupimy ją z zamiarem generowania dodatkowych zysków (np. w celu wynajmu). Dodatkowym czynnikiem, który może korzystnie wpłynąć na cenę danej nieruchomości w przyszłości jest jej lokalizacja. Jest to szczególnie ważne w przypadku miast, które z roku na rok poszerzają swoje granice.
 • Aktywa finansowe – jest to szeroka grupa, do których zaliczyć możemy:
 • Akcje oraz udziały – czyli papiery wartościowe będące poświadczeniem naszego udziału w kapitale spółki.
 • Obligacje długoterminowe – czyli takie, których okres do wykupu przez emitenta ustalany jest na czas powyżej 5 lat.
 • Pożyczki – udzielane na okres powyżej 12 miesięcy.
 • Do tego grona możemy zaliczyć również chociażby przedmioty kolekcjonerskie lub dzieła sztuki, których wartość rośnie wraz z upływem lat.

Co ciekawe, długoterminowe inwestowanie nie musi być koniecznie związane z jakąkolwiek formą inwestowania na giełdzie lub kupnem dóbr. Taka strategia sprowadzać się może bowiem chociażby do inwestycji we własny biznes. W tym przypadku również przeznaczamy część kapitału w nadziei na przyszłe zyski, które pojawić się mogą w perspektywie kilku, czy nawet kilkunastu lat.

 Poprzedni artykuł Następny artykuł 
Masz pomysł na artykuł sekcji blog? Chcesz podzielić się przemyśleniami? Napisz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Polecane artykuły: