dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Innowacyjność, czyli siła napędowa w dwudziestym pierwszym wieku

Assay Group

Przez dziesięciolecia przedsiębiorcy potrzebowali przede wszystkim kapitału, by móc osiągnąć sukces biznesowy. Obecnie wygląda to zupełnie inaczej – równie ważną rolę odgrywa tzw. innowacyjność. Co to są innowacje? Przeczytaj nasz tekst, by poznać odpowiedź.

Istota innowacji – jak należy rozumieć to pojęcie?

Innowacje to słowo, z którym często można spotkać się np. podczas lektury książek o zarządzaniu czy literatury biznesowej/ekonomicznej. Nieprzypadkowo pojawia się ono w kontekście innowacyjnych przedsięwzięć, start-upów oraz po prostu firm/projektów, które odniosły szeroko rozumiany sukces. Tym właśnie są innowacje, czyli nowatorskie, działania, które przyniosły sukces.

Przez działania innowacyjne rozumie się rozwiązania polegające na wprowadzaniu:

 • nowych lub ulepszonych produktów oraz usług – dobrym przykładem są gogle VR, chat GPT czy Facebook,
 • rozwiązań organizacyjnych – za jedną z największych innowacji w przemyśle uznaje się nie nowoczesne maszyny (choć oczywiście są one bardzo ważne), ale sposób organizacji pracy np. w zakładzie H. Forda,
 • niestosowanych wcześniej sposobów interakcji z klientem,
 • nowatorskiej metody zarządzania przedsiębiorstwem – może być to np. praca zdalna i zarządzanie zespołem rozproszonym.

Innowacje to nie tylko nowoczesne technologie!

Wyżej przedstawiliśmy takie przykłady jak gogle VR czy Facebook. Czy oznacza to, że innowacje nierozerwalnie wiążą się z nowoczesnymi technologiami? Niekoniecznie, choć oczywiście nowinki cyfrowe są innowacjami.

Z drugiej strony nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że przed laty za nowatorskie rozwiązania uznano także… wykałaczki czy karteczki samoprzylepne. Innowacja to nie tylko zaawansowane rozwiązania technologiczne, ale także drobne gadżety, które po prostu ułatwiają nam codzienne funkcjonowanie.

Innowacje a biznes

Ekonomiści coraz częściej zwracają uwagę na to, że innowacyjność firmy w coraz większym stopniu decyduje o tym, czy dane przedsiębiorstwo odniesie sukces rynkowy. Nietrudno to sobie wyobrazić, ponieważ we współczesnym świecie właściwie każda branża jest silnie nasycona. Stanowi ona tzw. czerwony ocean, czyli taką sferę rynku, w której trzeba mierzyć się z liczną konkurencją. Są tam zarówno małe, również początkujące firmy, jak i duże przedsiębiorstwa z wypracowaną pozycją.

W takiej sytuacji innowacyjność w biznesie stanowi absolutne must have, jeśli chcemy wyróżnić się spośród licznego grona konkurencji i dotrzeć w ten sposób do klientów.

Innowacje potrzebują kapitału

Jak widać, działania innowacyjne są w stanie przyspieszyć rozwój biznesu, a tym samym – przynieść sowite zyski przedsiębiorcom, którzy się w to zaangażują. Oczywiście, trzeba mieć na uwadze, że w wielu przypadkach konieczne jest sfinansowanie innowacyjnego projektu. Jak się to odbywa? Sposoby są różne – my przedstawiamy jedynie niektóre z nich:

 • kapitał własny, czyli rezerwy finansowe przedsiębiorcy. Mogą one pochodzić np. z wcześniej zgromadzonych zysków,
 • kapitał obcy w postaci kredytu zaciąganego w banku,
 • crowdfunding/pożyczki społecznościowe – dobrym sposobem na sfinansowanie projektu jest pozyskanie kapitału od indywidualnych inwestorów. W XXI wieku crowdfunding odbywa się poprzez internetowe platformy (które, notabene, również są innowacją),
 • granty i dotacje, w tym np. programy dofinansowania organizowane przez Unię Europejską. Należy do nich np. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
 • fundusze venture capital, które zajmują się pozyskiwaniem kapitału dla innowacyjnych projektów (w szczególności dotyczy to przedsięwzięć z obszaru IT i nowoczesnych technologii).

Co mogą przynieść innowacje w biznesie?

Tak rozumiane innowacje przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i przyczyniają się do polepszenia komfortu życia klientów oraz zwiększenia zysków samych przedsiębiorców. To właśnie dzięki innowacjom poprawia się jakość wytwarzanych produktów i usług, spada koszt ich wyprodukowania, a stan środowiska naturalnego polepsza się.

 Poprzedni artykuł Następny artykuł 
Masz pomysł na artykuł sekcji blog? Chcesz podzielić się przemyśleniami? Napisz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Polecane artykuły: