dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Inflacja nie odpuszcza

Assay Group

Inflacja to słowo, które w ostatnich miesiącach jest w naszym kraju obecne we wszystkich mediach. Jak będzie kształtowała się inflacja w Polsce w najbliższych miesiącach? Kiedy możemy spodziewać się spadków?

GUS – dane o inflacji, Czy inflacja spadnie w 2023 roku? 

Dane na temat inflacji publikuje GUS, czyli Główny Urząd Statystyczny. Informacje na temat wzrostu ogólnego poziomu cen towarów i usług w gospodarce są wykorzystywane m.in. przez bank centralny (Narodowy Bank Polski), którego ustawowym celem jest walka z inflacją.

Czy inflacja spadnie w 2023 roku? Pomimo obecnej trudnej sytuacji gospodarczej odpowiedź na to pytanie jest dość optymistyczna. Zdaniem wielu ekspertów – zarówno tych działających w sektorze prywatnym, jak i przedstawicieli banku centralnego – inflacja w Polsce zacznie się stopniowo obniżać. Dobrze pokazuje to ostatnia, listopadowa projekcja przedstawiona przez Narodowy Bank Polski, którą możemy znaleźć na stronie internetowej NBP 1.

Według listopadowej projekcji szczyt inflacji przypada na pierwszy kwartał 2023 roku. Z dużym prawdopodobieństwem wyniesie on około 20 proc. Z odczytu dokonanego na styczeń 2023 wynika jasno, że średnie tempo wzrostu cen w gospodarce wyniosło 17,2 proc. (rok do roku), co w porównaniu z grudniem 2022 oznaczało wzrost o 2,4 proc. Jest to kolejny wzrost po lekkim spadku inflacji z grudnia 2022 roku, kiedy to inflacja wyniosła ok. 16,6 proc. Z drugiej strony wciąż jest to mniej niż zapowiadany w listopadzie szczyt.

Spadek inflacji jest tuż-tuż

Co ciekawe, już pod koniec pierwszego kwartału 2023 spodziewany jest gwałtowny spadek inflacji liczonej w ujęciu rocznym. Według ostrożnych prognoz w połowie roku wskaźnik ten spadnie do poziomu ok. 12%, a w ostatnim kwartale 2023 inflacja z dużym prawdopodobieństwem osiągnie poziom jednocyfrowy. Podobne opinie wyrażają przedstawiciele Ministerstwa Finansów, a także – choć opinie są w tym przypadku podzielone – niezależni ekonomiści oraz reprezentanci sektora bankowego.

Wprawdzie najbardziej optymistyczne prognozy pokazujące deflację na początku 2024 roku są mało realne, ale każdy wariant – także ten optymistyczny – sugeruje obniżanie się inflacji. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje się w dwóch głównych przyczynach:

 • wysoka baza porównawcza z 2022 roku,
 • stopniowe łagodzenie kryzysu energetycznego, który wybuchł w związku z wojną toczącą się między Ukrainą, a Rosją.

Inflacja na dzień dzisiejszy – jak to wygląda?

Jak widać, prognozy inflacji są dość optymistyczne. Taki stan rzeczy nie zmienia jednak faktu, że problem wciąż istnieje, a wzrost cen podstawowych produktów spożywczych coraz mocniej uderza w kieszenie Polaków.

Zgodnie z opublikowanym przez Główny Urząd Statystyczny odczytem za styczeń 2023:

 • w bardzo dużym stopniu podrożały produkty, które kupujemy na co dzień, tzn. żywność oraz napoje bezalkoholowe. Według danych GUS roczne tempo wzrostu cen wyniosło aż 20,7 proc., a miesięczne 1,9 proc.,
 • niechlubną pozycję lidera wzrostu osiągnęły wydatki związane z utrzymaniem mieszkania, w tym w szczególności nośniki energii (34 proc. rocznie, 10,4 proc. miesięcznie!),
 • paliwa do prywatnych środków transportu podrożały o ok. 18,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Czy inflacja odpuści w 2023 roku?

Inflacja nie odpuszcza na razie w 2023 roku, ale wiele wskazuje na to, że problem stanie się mniej palący niż obecnie. Oczywiście, trzeba mieć na uwadze, że nawet jeśli w ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy osiągniemy cel inflacyjny, nie oznacza to, że ceny spadną do poprzedniego poziomu. Wręcz przeciwnie – po prostu przestaną one tak szybko rosnąć. To właśnie dlatego, by uchronić swoje gospodarstwa domowe przez zgubnym wpływem inflacji, warto dbać o pomnażanie swoich dochodów i oszczędności. Można to robić na różne sposoby, w tym np. poprzez poprawę kwalifikacji zawodowych oraz inwestowanie kapitału.


1. https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/projekcja_inflacji.html (dostęp: 2023-02-20)

 Poprzedni artykuł Następny artykuł 
Masz pomysł na artykuł sekcji blog? Chcesz podzielić się przemyśleniami? Napisz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Polecane artykuły: