dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Gdzie szukać inwestora i co powinien zawierać pitch deck?

Assay Group

Jedną z głównych przeszkód w rozwoju nowych przedsiębiorstw na rynku jest bariera finansowa. Brak odpowiedniego kapitału może znacznie utrudnić, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić rozwój działalności biznesowej. Na szczęście istnieją sposoby na zaradzenie temu problemowi. Kluczowe jest pozyskanie kapitałodawcy – niekoniecznie musi być nim bank. Gdzie szukać inwestora i jak wygląda poszukiwanie inwestora w przypadku startupów? Jak zachęcić potencjalnego inwestora do naszego projektu? Przeczytaj poniższy tekst, by się tego dowiedzieć.

Rozwój startupów, czyli jak znaleźć inwestora do biznesu?

Startupy to młode, ale perspektywiczne i dynamiczne przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w zakresie szeroko rozumianych nowoczesnych technologii. Do niewątpliwych atutów startupów należą przede wszystkim:

 • motywacja,
 • kwalifikacje pracowników,
 • silne zorientowanie na osiągnięcie celu polegającego na stworzeniu innowacyjnego rozwiązania.

Startupy podczas swojej działalności muszą jednak liczyć się też z poważnymi trudnościami, takimi jak: brak kapitału pozwalającego na zwiększenie skali działalności, zakup oprogramowania, zatrudnienie kadry itd. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że banki niechętnie udzielają kredytów startupom – podmioty te mają zazwyczaj słabą sytuację finansową, cechuje je także brak odpowiedniej historii kredytowej.

To właśnie dlatego do najważniejszych wyzwań właścicieli startupów należy znalezienie inwestora do biznesu. Strategia pozyskania inwestorów powinna być przemyślana i opierać się na takich metodach jak na przykład:

 • lokalne i ogólnokrajowe spotkania branżowe (konferencje, targi itd.), które skupiają dziesiątki przedsiębiorców z danego segmentu rynkowego. Wstęp na tego typu wydarzenia jest zazwyczaj darmowy, w związku z czym uczestnictwo w konferencji nie powinno stanowić poważnego obciążenia finansowego dla twórców startupu;
 • aktywność w mediach społecznościowych. Sprawny marketing jest podstawą sukcesu biznesowego, a ponieważ w XXI wieku promocja jest prowadzona głównie w internecie prowadzenie marketingu m.in. w social mediach to podstawa. Profile społecznościowe to dobry sposób na to, by zbudować odpowiedni kontakt z rynkiem;
 • kontakt z funduszami venture capital, aniołami biznesu itd. Podmioty tego typu zajmują się inwestowaniem własnych (aniołowie biznesu) lub cudzych (venture capital) środków w przedsiębiorstwa z branży nowoczesnych technologii;
 • akceleratory (inkubatory) biznesu, czyli programy mentoringowe dla startupów. Tego typu rozwiązanie zapewnia twórcom startupów pomoc merytoryczną, doradztwo w zakresie księgowości itp., a czasem także finansowanie projektu. Co ciekawe, czasem organizacją inkubatorów biznesu zajmują się również uczelnie.

Pitch deck, czyli jak zachęcić inwestora do projektu?

Samo znalezienie potencjalnego inwestora nie wystarczy. Konieczne jest także przekonanie go, by zdecydował się do niezbędnego poziomu finansowania. Można osiągnąć ten cel z użyciem tzw. pitch deck. Jest to zwięzła prezentacja firmy dla inwestora, która zawiera podstawowe informacje na temat startupu, w tym między innymi:

 • operacyjne i strategiczne targety biznesowe oraz sposoby na ich realizację,
 • atuty organizacji,
 • dane na temat projektu, nad którym pracuje się w startupie,
 • charakterystykę klienta docelowego,
  oraz wszystkie pozostałe informacje, jakie powinien poznać inwestor. Pitch deck ma elementy typowe dla biznesplanu oraz folderu reklamowego przedsiębiorstwa – powinien zostać stworzony z użyciem języka korzyści.

Oczywiście, samo przygotowanie dokumentu typu pitch deck nie daje stuprocentowej gwarancji na pozyskanie inwestora. Z drugiej strony, profesjonalna prezentacja poparta merytoryczną wiedzą znacznie zwiększa szansę na osiągnięcie finansowego sukcesu i pozwala na budowę solidnej marki przedsiębiorstwa. Oprócz tego, do pitch deck warto dołączyć także bardziej szczegółowe załączniki dotyczące np. planu finansowego.

Prowadzenie działalności innowacyjnej nie jest niczym prostym. Jedynie niewielka część spośród tego typu projektów osiąga sukces komercyjny. Na szczęście, wsparcie finansowe ze strony inwestorów zwiększa szanse na pomyślną aktywność biznesową.

 Poprzedni artykuł Następny artykuł 
Masz pomysł na artykuł sekcji blog? Chcesz podzielić się przemyśleniami? Napisz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Polecane artykuły: