dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Polacy stracili na Forexie 657 milionów złotych w 2021 roku

Assay Group

Rozwój nowoczesnych technologii oraz świadomość na temat korzyści, jakie może przynieść inwestowanie, sprawia, że Polacy chętnie angażują posiadany kapitał w różnego rodzaju inwestycje. Jednym ze sposobów na inwestowanie jest Forex. Praktyka pokazuje jednak, że zarabianie na Forexie nie jest tak proste, jak pierwotnie mogłoby się wydawać.

Na czym polega Forex? Podstawowe informacje

Forex (FX) to określenie pochodzące od „Foreign Exchange”. Oznacza ono rynek finansowy pozagiełdowy, na którym można przeprowadzać operacje wymiany walut z całego świata. Forex to rynek, na którym mogą prowadzić działania takie podmioty jak na przykład:

 • banki, w tym także banki centralne,
 • rządy państw,
 • korporacje transnarodowe.

Forex cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Dowodem na to są informacje na temat dziennych obrotów, które – według szacunków – wyniosły w 2020 roku nawet ponad sześć bilionów dolarów amerykańskich. 

Nie powinno nikogo dziwić, że Forex to rynek, który cieszy się wielką popularnością. Przede wszystkim, charakteryzuje się on dobrą płynnością finansową, dzięki czemu nabycie lub zbycie aktywów inwestycyjnych (waluty) nie powinno stanowić właściwie żadnego problemu. Transakcje na rynku odbywają się dwadzieścia cztery godziny na dobę, dzięki czemu można być na bieżąco i dokonywać transakcji właściwie w każdym momencie.

Forex – strata jest niemal pewna?

Czasem można spotkać się z opinią, zgodnie z która inwestowanie w Forex to dobry sposób na dodatkowy zarobek. Tymczasem, rzeczywistość może wyglądać nieco inaczej. Nie wystarczy posiadać technicznej wiedzy na temat tego, jak inwestować w Forex. Wręcz przeciwnie, niezbędna jest umiejętność przewidywania przyszłej sytuacji na rynku, a także – a może nawet przede wszystkim – umiejętność opanowania emocji i pogodzenie się z tym, że zainwestowany kapitał można stracić.

Niestety, jeśli chodzi o ten ostatni aspekt, okazuje się, że spotyka to wielu inwestorów działających na rynku walutowym. Zarobki na Forex są możliwe do osiągnięcia, co jednak nie zmienia faktu, że zdecydowana większość uczestników tego rynku ponosi straty. Dowodzą tego statystyki. W sieci można znaleźć artykuły dotyczący raportu opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Zgodnie z analizami KNF łączna strata polskich inwestorów działających na rynku Forex wyniosła ok. 657 milionów złotych. Co ciekawe, w 2020 roku wynik ten był bardzo podobny, ponieważ wyniósł ok. 661 milionów złotych. Przeciętna strata wyniosła niemal osiemnaście tysięcy złotych. Jeśli chodzi o odsetek klientów, którzy ponieśli stratę, szacuje się, że było ich nieco ponad siedemdziesiąt procent. Średni wynik osiągnięty przez szczęśliwych zysków wyniósł ok. trzynaście tysięcy złotych.

Taki stan rzeczy oznacza, że konieczne jest przeanalizowanie wszelkich „za i przeciw” jeszcze przed przystąpieniem do inwestycji w Forex. Szczególnie w czasach, w których niestabilne otoczenie biznesowe może spowodować poważne straty, nawet gdy mamy optymistyczne prognozy na temat danej inwestycji.

Inwestycje a ryzyko  

Obecnie mamy do wyboru różne sposoby alokowania kapitału. Oprócz zagranicznych walut mogą być to na przykład akcje czy obligacje. Niezależnie od tego, na jaką formę inwestycji się zdecydujemy, musimy pamiętać o niezwykle ważnym czynniku, jakim jest ryzyko. Nawet jeśli mamy dobrą wiedzę na temat finansów, ekonomii czy gospodarki, musimy mieć na uwadze, że otoczenie rynkowe jest nieprzewidywalne. Co to oznacza? Odpowiedź na pytanie jest bardzo prosta: na rynek walutowy wywiera wpływ tak wiele determinantów, że nie sposób przewidzieć, czy danego dnia nie dojdzie do osunięcia się kursu danego aktywu inwestycyjnego. Powody mogą być różne, co nabiera szczególnego znaczenia w tak skomplikowanych czasach jak obecne.

 Poprzedni artykuł Następny artykuł 
Masz pomysł na artykuł sekcji blog? Chcesz podzielić się przemyśleniami? Napisz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Polecane artykuły: