dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Ile powinno wynosić Twoje finansowe zabezpieczenie?

Assay Group

Zabezpieczenie finansowe daje wolność i komfort psychiczny. Sprawia, że nie trzeba martwić się o pieniądze w przypadku utraty źródła dochodu, nieszczęśliwego doświadczenia, czy wydatku, którego nie dało się przewidzieć. Problem natomiast może sprawiać określenie kwoty, która powinna znaleźć się na koncie oszczędnościowym, a następnie odłożenie jej. Istnieje jednak kilka metod ułatwiających to zadanie.

Co to jest poduszka finansowa?

Zabezpieczenie, które ma zapewnić pieniądze w czasie kryzysu, nazywane jest poduszką finansową. Są to oszczędności umożliwiające przetrwanie kilkudziesięciu, a nawet kilkuset dni bez dochodu. Jej wysokość jest zależna od miesięcznych wydatków. Zakłada się, że powinna ona wynosić:

 • w wersji minimalnej – trzykrotność miesięcznych wydatków gospodarstwa domowego;
 • w wersji optymalnej – sześciokrotność miesięcznych wydatków gospodarstwa domowego;
 • w wersji idealnej – dwunastokrotność miesięcznych wydatków gospodarstwa domowego.

Ile warto mieć oszczędności? Do obliczenia wysokości poduszki finansowej niezbędna jest znajomość własnych wydatków. Warto więc przez minimum 3 kolejne miesiące skrupulatnie je spisywać. Można to robić w zeszycie, Excelu lub w jednej z wielu darmowych aplikacji do kontrolowania budżetu domowego. Następnie należy wyciągnąć miesięczną średnią i pomnożyć ją przez 3, 6 lub 12 razy w zależności od wysokości poduszki finansowej, którą chcemy zgromadzić.

Ile oszczędzać miesięcznie?

Odkładanie pieniędzy co miesiąc jest kluczem do zbudowania poduszki finansowej. Najbardziej popularna metoda zakłada, że należy:

 • 50% dochodu przeznaczyć na wydatki niezbędne do życia;
 • 30% dochodu rozdysponować na wydatki okazjonalne, w tym rozrywkę i odpoczynek;
 • 20% dochodu oszczędzać.

Niestety ten model nie sprawdza się w każdym przypadku. Osobom zarabiającym minimalną krajową niejednokrotnie ciężko jest odłożyć aż 20% swojej wypłaty. Z drugiej strony właściciel firmy dysponujący kwotami rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych zazwyczaj nie będzie potrzebował aż połowy swojego dochodu, aby się utrzymać. Dlatego kwotę miesięcznych oszczędności należy dopasować do swoich zarobków. Ważne jest natomiast to, aby robić to systematycznie. Nawet odkładanie pieniędzy w postaci kilkudziesięciu złotych przelewanych regularnie na konto oszczędnościowe w perspektywie kilku lat może dać pokaźną sumę.

Metody oszczędzania pieniędzy

Najłatwiejszym sposobem na oszczędzanie pieniędzy jest zwiększenie swoich dochodów przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu wydatków. Jeśli głównym źródłem utrzymania jest pensja z pracy etatowej, wówczas warto poprosić o podwyżkę. Dobre przygotowanie do rozmowy z przełożonym może sprawić, że w budżecie domowym pojawi się dodatkowe kilkaset złotych. W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej warto rozważyć wprowadzenie nowych produktów lub podniesienie cen.

Dodatkowe pieniądze mogą szybko zniknąć, jeśli nie zostaną dobrze zagospodarowane. Istnieje kilka sposobów na efektywne odkładanie pieniędzy. Warto je przetestować, a następnie wybrać ten, który sprawdza się najlepiej. Jest to między innymi metoda 50/30/20. Została ona opisana wyżej – 20% oszczędności należy przelać na dedykowane konto na początku miesiąca. Innym sposobem, nieco staroświeckim, ale wciąż sprawdzającym się u niektórych osób, jest metoda kopertowa. Zakłada ona posiadanie minimum 5 kopert, które będą symbolizować kategorie (np. czynsz, jedzenie, rozrywka, oszczędności). Po otrzymaniu wypłaty należy rozłożyć ją na poszczególne koperty i sięgać do nich w razie potrzeby.

Czy zabezpieczenie finansowe można inwestować?

Nie zaleca się inwestowania zabezpieczenia finansowego. Są to środki, po które sięga się w czasie kryzysu. Oznacza to, że muszą być one łatwo dostępne. Z tego powodu poduszka finansowa powinna zostać odłożona na konto osobiste lub oszczędnościowe, z którego można wypłacić środki w każdym momencie. Niektórzy decydują się także na przechowywanie gotówki w domu. Posiadanie zabezpieczenia finansowego jest natomiast pierwszym krokiem do odkładania nadwyżek, które jak najbardziej mogą, a nawet powinny być inwestowane, w celu ich pomnożenia.

 Poprzedni artykuł Następny artykuł 
Masz pomysł na artykuł sekcji blog? Chcesz podzielić się przemyśleniami? Napisz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Polecane artykuły: