dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Czym jest inwestowanie w wartość?

Assay Group

Inwestowanie w wartość to jedna z form lokowania kapitału, która ma już swoją kilkudziesięcioletnią historię. Ujmując jej ideę w telegraficznym skrócie, można wymienić jej dwie podstawowe cechy: cena akcji i wartość akcji. Czy mimo upływu kilkudziesięciu lat analiza fundamentalna nadal pomaga w kontekście value investing? Czym jest inwestowanie w wartość? Wyjaśniamy te kwestie poniżej.

Na czym polega inwestowanie w wartość?

Kiedy analitycy wyceniają daną spółkę na kwotę wyższą, niż ta, która jest w danym momencie widoczna na giełdzie, wówczas możemy mówić o niedowartościowaniu akcji firmy. To dobry moment, aby zastanowić się na nabyciem takich akcji – o ile, rzecz jasna, ufamy analitykom fundamentalnym, którzy zdecydowali się na opublikowanie takich szacunków. Podstawowym założeniem inwestowania w wartość jest kupowanie akcji spółki w momencie, kiedy jej wartość jest niedoszacowana w odniesieniu do wartości rzeczywistej, wyliczonej np. na podstawie analiz statystycznych. Ważnym elementem takiej metody analitycznej jest nie tylko zrozumienie trendów, ale również poznanie specyfiki firmy. Jeśli znamy model funkcjonowania przedsiębiorstwa i wiemy, że w niedalekiej przyszłości będzie np. rozbudowywało swoje zakłady produkcyjne – wówczas możemy być nieco bardziej pewni jej wzrostu wartości. Z drugiej strony trzeba jednak uwzględnić ewentualne słabe strony – widmo pogorszenia się koniunktury, duża aktywność konkurencji czy pojawienie się nowych rozwiązań technologicznych w branży.

Wartość inwestycji – kiedy może ulegać wahaniom?

Niektórzy inwestorzy wierzą, że rynek nie do końca jest obiektywny. Prezentowane wartości spółek odbiegają od rzeczywistych. Tutaj rodzi się zatem szansa do wejścia w posiadanie konkretnych akcji – tych, których wartość jest niedoszacowana. Podejście związane jest z immanentną cechą rynku – niestabilnością, która objawia się nadmiernym reagowaniem na wahania rynkowe. Jeśli spółki danej akcji lecą gwałtownie w dół, jest to znak dla części inwestorów, że należy się wycofać. Wówczas, nierzadko w panice, sprzedają oni wszystkie swoje aktywa. Dla inwestora korzystającego z zasad analizy fundamentalnej jest to z kolei znakomity moment, aby nabyć akcje spółki, która będzie rokować w przyszłości.

Analiza fundamentalna, a metody inwestowania w wartość

Jedną z podstawowych metod wyróżniania wartości danej spółki jest analiza fundamentalna Benjamina Grahama. Protoplasta metod analitycznych w aspekcie wyceny wartości przedsiębiorstwa rozpoczął swoje badania jeszcze przed czasem wielkiego kryzysu na przełomie lat 20. i 30. XX wieku. Metoda analityczna opracowana przez Grahama pozwala ocenić, czy wartość danej spółki na giełdzie jest przeszacowana, czy też niedoszacowana. Estymacja polega na sprawdzeniu rzeczywistej wartości spółki oraz parametrów, jakie może osiągnąć w określonej przyszłości. Określa się zatem jej potencjał do wzrostu wartości. Co jest źródłem wiedzy na temat prognozowanych wzrostów bądź spadków wartości przedsiębiorstwa?

 • sprawozdania finansowe,
 • dane publikowane na stronach firmy,
 • dane dostępne na stronach gromadzących statystyki giełdowe.

Jednym z najznamienitszych praktyków analizy fundamentalnej jest Warren Buffet – uczeń Benjamina Grahama, który przez długie dziesięciolecia wykorzystuje te prawidłowości w kontekście lokowania kapitału. Trudne czasy na rynku finansowym mogą być znakomitym momentem do zakupu akcji w oparciu o analizę fundamentalną. Wówczas ceny akcji spadają, a środowisko staje się bardziej przyjazne do tego, aby poszukiwać idealnych okazji inwestorskich.

Wady inwestowania w wartość

Ten model inwestowania nie jest pozbawiony wad – wymaga bowiem sporych umiejętności analitycznych, które pozwalają na wyciąganie bezbłędnych wniosków. Może się zdarzyć tak, że dwóch inwestorów analizujących wartość danej spółki dojdzie do zupełnie odmiennych wniosków – mimo, że obliczenia statystyczne są merytorycznie poprawne. Warto w takim przypadku kierować się maksymą Buffeta, który stwierdził, że należy inwestować rozsądnie – tak, aby być przygotowanym nawet na jej nagłe zamknięcie.

 Poprzedni artykuł Następny artykuł 
Masz pomysł na artykuł sekcji blog? Chcesz podzielić się przemyśleniami? Napisz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Polecane artykuły: