dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Czym jest inwestowanie, a czym oszczędzanie?

Assay Group

Pomimo faktu, że w internecie można znaleźć wiele cennych informacji na temat zarządzania domowymi finansami, wciąż wiele osób nie zdaje sobie w pełni sprawy, czym się różni oszczędzanie od inwestowania. Tymczasem, jest to bardzo istotna kwestia, ponieważ w zależności od tego, co jest naszym celem – oszczędzanie pieniędzy czy ich inwestowanie – należy wybrać inne narzędzia do osiągnięcia swoich zamierzeń.

Czym jest oszczędzanie?

Co to znaczy oszczędzać? Istota oszczędzania jest dość prosta: polega ono na odkładaniu części obecnie otrzymywanych dochodów. Istotną cechą oszczędzania jest jego systematyczny charakter, tzn. planowe, regularne powiększanie nadwyżek finansowych.

Jeśli chodzi o zagadnienie „oszczędzanie a inwestowanie”, różnice dotyczą między innymi narzędzi służących do tego celu. Wśród metod na oszczędzanie wyróżnia się lokaty bankowe, konta oszczędnościowe oraz obligacje skarbowe (Skarbu Państwa). Są to najbezpieczniejsze sposoby na przechowywanie zgromadzonych środków, jednak z drugiej strony dają one jedynie niewielkie zyski (procent od kapitału). Zazwyczaj, oszczędzanie w ten sposób oznacza roczną stopę zwrotu na poziomie kilku procent, co generalnie pokrywa poziom inflacji; w ostatnich latach jednak stopa zwrotu jest niższa, zaś inflacja we wrześniu 2021 roku wyniosła 5,9%. W takim wypadku oszczędzanie nie chroni oszczędności przed skutkami wzrostu cen towarów i usług.

Inwestycje

Oszczędzanie i inwestowanie to nie tożsame pojęcia. Aby zrozumieć, co to jest inwestowanie, należy wiedzieć, że istnieją takie rozwiązania, które umożliwiają nie tylko ochronę kapitału przed utratą jego wartości w czasie, ale także powiększanie majątku ponad poziom inflacji. Na czym polega inwestowanie? Jest to lokowanie zgromadzonego kapitału w celu osiągnięcia nadwyżek ponad stopę inflacji. Jednocześnie, trzeba pamiętać podczas inwestycji, że tak jak większa jest szansa osiągnięcia dużych zysków, tak należy liczyć się także z poniesieniem strat. To właśnie dlatego warto decydować się na inwestycje dopiero wówczas, gdy nasza sytuacja finansowa jest stabilna, a wiedza na temat funkcjonowania gospodarki stoi na co najmniej podstawowym poziomie.

Inwestowanie pieniędzy można zorganizować na wiele sposobów różniących się między sobą pod kątem takich kryteriów, jak między innymi poziom ryzyka oraz stopień zaawansowania danego produktu inwestycyjnego. Zasadniczo, dokonywanie inwestycji jest możliwe z wykorzystaniem:

 • akcji,
 • obligacji korporacyjnych,
 • pożyczek społecznościowych,
 • kontraktów terminowych.

Akcje są najpopularniejszym sposobem na inwestowanie oszczędności. Zakup papierów wartościowych danego przedsiębiorstwa jest dokonywany w celu późniejszej odsprzedaży po takiej cenie, która przewyższa wartość zakupu oraz związanych z nim prowizji. Przeciętna stopa zwrotu związana z inwestycjami w akcje firm może się znacząco różnić w zależności od sektora, cyklu koniunkturalnego czy wielkości danego podmiotu. Na przykład, akcje firm z indeksu WIG 20 dają możliwość uzyskania przeciętnego rocznego zysku na poziomie ok. 10%. Z kolei w przypadku młodych, dynamicznie rozwijających się firm można uzyskać nawet kilkaset procent zwrotu w perspektywie kilku miesięcy. Z drugiej strony – ryzyko utraty znacznej części kapitału także jest wtedy stosunkowo wysokie.

Zasada obligacji korporacyjnych jest taka sama jak w przypadku obligacji skarbowych. Możemy wówczas liczyć na regularnie wypłacane odsetki, a po upłynięciu ustalonego okresu zainwestowane środki wracają na nasze konto. Warto przy tym pamiętać, że inwestowanie kapitału w obligacje firmowe w porównaniu ze skarbowymi cechują się nieco wyższym poziomem ryzyka oraz bardziej atrakcyjną stopą zwrotu.

Inną z metod jest udzielanie tzw. pożyczek społecznościowych (z ang. social lending), handel kontraktami terminowymi czy wekslami inwestycyjnymi.

Podsumowanie

Aby nie zgubić się w gąszczu dostępnych rozwiązań, warto skorzystać z pomocy profesjonalistów w tym zakresie. Na rynku funkcjonuje wiele specjalistycznych firm zajmujących się fachowym doradztwem inwestycyjnym. Dzięki skorzystaniu z ich usług będziemy mieć pewność, że nasze pieniądze zostaną mądrze ulokowane. Doświadczony doradca inwestycyjny przeanalizuje naszą sytuację materialną, dzięki czemu będzie w stanie zaproponować najlepszy sposób na zarządzanie naszymi finansami – od lokat bankowych, poprzez obligacje i pożyczki, aż do lokowania środków na giełdzie papierów wartościowych. Takie firmy oferują także cenne wsparcie w procesie inwestowania kapitału.

Następny artykuł 
Masz pomysł na artykuł sekcji blog? Chcesz podzielić się przemyśleniami? Napisz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Polecane artykuły: