dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Częste błędy w oszczędzaniu – lista tych największych

Assay Group

Oszczędzanie polega na tym, że całość lub część kapitału nie zostaje przeznaczana na wydatki bieżące, lecz jest „odkładana” z zamiarem ich późniejszego wykorzystania. Celem oszczędzania może być np. stworzenie poduszki finansowej. Terminem tym określa się środki, które mogą zostać wykorzystane na bieżące wydatki podczas nagłych, niespodziewanych wydarzeń, w tym np. niespodziewanej utraty pracy.

Zasady oszczędzania w tej kwestii są dość proste: poduszka finansowa powinna być nie niższa niż równowartość bieżących dochodów z kilku miesięcy. Takie rozwiązanie chroni przed koniecznością zaciągnięcia pożyczki oraz daje pewien komfort psychiczny.

Oszczędzanie to nie to samo co inwestowanie!

Nie należy mylić oszczędzania z inwestowaniem. O ile oszczędzanie polega na gromadzeniu kapitału i ochronie finansów przed utratą wartości (inflacją), to inwestowanie pozwala na osiągnięcie dodatkowych korzyści finansowych, lecz nierozerwalnie wiąże się z ryzykiem.

Jakie błędy popełniają oszczędzający?

Idea oszczędzania jest bardzo prosta: aby oszczędzać, należy odkładać część bieżących dochodów. To, co wydaje się niezwykle łatwe w teorii, może stanowić w praktyce duże wyzwanie. Nie powinno zatem nikogo dziwić, że oszczędzający popełniają w tej kwestii liczne błędy. Najczęstsze pomyłki w tym zakresie opisano poniżej.

Nieregularne oszczędzanie

Nieregularne oszczędzanie to jeden z najczęściej występujących błędów. Bardzo często zamiar oszczędzania jest jedynie tzw. słomianym zapałem, a dobre chęci szybko kończą się przez brak motywacji. Oszczędzanie przybiera wówczas postać nieregularnych zrywów.

Tymczasem, znacznie lepszym rozwiązaniem jest oszczędzanie nawet niewielkich kwot, o ile jest to działanie prowadzone systematycznie. Przykładowo, odkładanie 400 złotych miesięcznie oznacza oszczędności na poziomie wynoszącym niemal pięć tysięcy rocznie. Z kolei nieregularne odkładanie nawet większych kwot (np. tysiąc złotych w kilkumiesięcznych odstępach) najprawdopodobniej przyniesie gorsze efekty, stanowiąc przy tym większe obciążenie dla domowego budżetu.

Gromadzenie pieniędzy w domu

Bardzo poważnym błędem jest również gromadzenie oszczędności w domu (w tzw. skarpecie). Dlaczego nie powinno się tak postępować? Powodów jest kilka.

Po pierwsze, kapitał zgromadzony w domu jest narażony na zniszczenie (np. wskutek powodzi lub pożaru budynku) bądź kradzież. Deponując posiadane środki finansowe w banku, oddaje się je w ręce instytucji, która dysponuje infrastrukturą pozwalającą na ich ochronę. Nie powinno to nikogo dziwić – fundamentem działalności banków jest zaufanie. Dlatego też banki stają na wysokości tego zadania, chroniąc powierzony im kapitał.

Po drugie, środki zgromadzone w domu tracą na wartości m.in. wskutek procesów inflacyjnych w gospodarce (inflacja to średni wzrost poziomu cen towarów i usług w gospodarce). Inaczej jest w sytuacji, gdy oszczędności zostają zgromadzone np. na lokacie czy bankowym koncie oszczędnościowym. Nawet w takiej sytuacji nie da się w pełni zrekompensować wysokiej inflacji, ale możliwe jest przynajmniej częściowe zniwelowanie negatywnego wpływu wzrostu cen w gospodarce.

Oszczędzanie na wszystkim – skrajności nie są dobrym podejściem

Wbrew pozorom, nadmierna oszczędność także może być błędem. Takie rozwiązanie pozwala wprawdzie na odłożenie dużych kwot pieniędzy w relatywnie krótkim czasie, niesie jednak ze sobą pewne zagrożenie. Otóż oszczędzanie znacznej części dochodów (np. ponad połowy zarobków miesięcznie) sprawia, że pogarsza się standard życia. W efekcie osoba oszczędzająca może szybko stracić motywację.

Jak więc osiągnąć sukces jeżeli chodzi o oszczędzanie? Każdy powinien podjąć działania w oparciu o własne potrzeby, motywacje oraz sytuację finansową. Kluczowe jest przy tym dobre nastawienie, wykorzystanie bezpiecznych instrumentów finansowych (lokaty bankowe, konta oszczędnościowe, obligacje skarbowe) oraz unikanie skrajności – nawet zbyt silny zapał do oszczędzania może okazać się błędnym i krótkowzrocznym działaniem.

 Poprzedni artykuł Następny artykuł 
Masz pomysł na artykuł sekcji blog? Chcesz podzielić się przemyśleniami? Napisz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Polecane artykuły: