dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Co to jest deep tech?

Assay Group

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii cyfrowych sprawia, że stale rośnie znaczenie takich obszarów jak na przykład deep tech. Rozwiązania te stanowią swego rodzaju pomost między tradycyjnym biznesem oraz nowoczesnymi technologiami. Czym jest deep tech i jaka jest istota działalności firm z tego sektora? Jeśli chcesz poznać odpowiedź na te oraz wiele innych pytań – zapraszamy do lektury.

Czym właściwie jest deep tech? Informacje podstawowe

Deep tech to termin, który odnosi się do firm, które:

 • opracowują własne, autorskie rozwiązania. Co ważne, efekty ich pracy mogą okazać się przełomowe dla danego sektora gospodarki,
 • zajmują się przygotowywaniem innowacyjnych rozwiązań o charakterze technologicznym, inżynieryjnym itp.

Podmioty z grupy deep tech nie są przedsiębiorstwami, które jedynie wykorzystują nowoczesne rozwiązania i koncepcje w charakterze narzędzi do prowadzenia właściwej działalności. Organizacje deep techowe to firmy, gdzie technologia jest osią, wokół której kręci się cała aktywność przedsiębiorstwa.

W skład tego sektora wchodzą przede wszystkim duże przedsiębiorstwa, które posiadają środki niezbędne do prowadzenia na szeroką skalę działalności badawczo-rozwojowej (R&D). Oprócz tego, w grupie tej znajdują się niewielkie, ale perspektywiczne startupy – w odniesieniu do tego typu podmiotów stosuje się również określenie technology startup. Startupy technologiczne nie dysponują wprawdzie takimi zasobami jak ich więksi konkurenci, ale dzięki motywacji pracowników osiągają one nierzadko lepsze efekty niż międzynarodowe firmy technologiczne.

Firma technologiczna deep tech to nie to samo co FinTech!

Pojęcia deep tech oraz FinTech są często stosowane zamiennie, jako terminy odnoszące się do tego samego zagadnienia. Tymczasem, jest to błędne podejście, ponieważ obydwa pojęcia dotyczą różnych podmiotów. FinTech to przedsiębiorstwo, które zajmuje się opracowywaniem rozwiązań dla szeroko rozumianego sektora finansowego (bankowość, wymiana walut, serwisy inwestycyjne itd.).

Z kolei deep tech jest pojęciem znacznie szerszym i obejmuje także projekty przeznaczone dla przemysłu, sektora handlowego, produkcyjnego itd.

Z jakimi przeszkodami muszą mierzyć się firmy z obszaru deep tech?

Działalność podmiotów określanych zbiorczo jako deep tech bez wątpienia zasługuje na uznanie. Nie zmienia to jednak faktu, że przedsiębiorczość technologiczna musi mierzyć się z licznymi barierami. Należy do nich między innymi brak odpowiedniego kapitału. Szczególnie niewielkie podmioty często nie dysponują środkami pozwalającymi na prowadzenie działalności badawczej. Bariera kapitałowa skutecznie utrudnia, a czasem nawet uniemożliwia rozwój deep techu.

Oczywiście brak kapitału nie oznacza jeszcze fiaska przedsięwzięcia. Startupy deep techowe mogą uzyskać wsparcie między innymi ze strony:

 • aniołów biznesu, czyli prywatnych inwestorów,
 • funduszy typu venture capital, które zajmują się inwestowaniem powierzonych im środków w projekty z branży nowoczesnych technologii.
  Według informacji zamieszczonych na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju, w Europie oraz Izraelu sfinansowano w 2020 roku niemal trzy tysiące tego typu przedsięwzięć.

W poprzednich dekadach istotnym problemem był także niedobór kadry specjalistów. Na szczęście, problem ten został już częściowo zlikwidowany dzięki rozpowszechnieniu edukacji wyższej w zakresie nauk informatycznych, technicznych itp. Dzięki temu nowoczesne technologie w firmie mogą być opracowywane z pomocą młodych, ambitnych specjalistów w danej branży.

Deep tech jest w opinii wielu analityków postrzegany jako nadzieja zarówno dla polskiej, jak i światowej gospodarki. Przewiduje się, że to właśnie firmy deep techowe poczynią znaczne postępy w medycynie, uczeniu maszynowym i automatyzacji kolejnych sektorów gospodarki. Pozwala to sądzić, że sektor nowoczesnych technologii zwróci na siebie uwagę inwestorów zainteresowanych wsparciem ambitnych projektów.

 Poprzedni artykuł Następny artykuł 
Masz pomysł na artykuł sekcji blog? Chcesz podzielić się przemyśleniami? Napisz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Polecane artykuły: