closedownloadfacebookinstagramlinkedintwitter
Assay Group

Co to jest deep tech?

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii cyfrowych sprawia, że stale rośnie znaczenie takich obszarów jak na przykład deep tech. Rozwiązania te stanowią swego rodzaju pomost między tradycyjnym biznesem oraz nowoczesnymi technologiami. Czym jest deep tech i jaka jest istota działalności firm z tego sektora? Jeśli chcesz poznać odpowiedź na te oraz wiele innych pytań – zapraszamy do lektury.

Czym właściwie jest deep tech? Informacje podstawowe

Deep tech to termin, który odnosi się do firm, które:

  • opracowują własne, autorskie rozwiązania. Co ważne, efekty ich pracy mogą okazać się przełomowe dla danego sektora gospodarki,
  • zajmują się przygotowywaniem innowacyjnych rozwiązań o charakterze technologicznym, inżynieryjnym itp.

Podmioty z grupy deep tech nie są przedsiębiorstwami, które jedynie wykorzystują nowoczesne rozwiązania i koncepcje w charakterze narzędzi do prowadzenia właściwej działalności. Organizacje deep techowe to firmy, gdzie technologia jest osią, wokół której kręci się cała aktywność przedsiębiorstwa.

W skład tego sektora wchodzą przede wszystkim duże przedsiębiorstwa, które posiadają środki niezbędne do prowadzenia na szeroką skalę działalności badawczo-rozwojowej (R&D). Oprócz tego, w grupie tej znajdują się niewielkie, ale perspektywiczne startupy – w odniesieniu do tego typu podmiotów stosuje się również określenie technology startup. Startupy technologiczne nie dysponują wprawdzie takimi zasobami jak ich więksi konkurenci, ale dzięki motywacji pracowników osiągają one nierzadko lepsze efekty niż międzynarodowe firmy technologiczne.

Firma technologiczna deep tech to nie to samo co FinTech!

Pojęcia deep tech oraz FinTech są często stosowane zamiennie, jako terminy odnoszące się do tego samego zagadnienia. Tymczasem, jest to błędne podejście, ponieważ obydwa pojęcia dotyczą różnych podmiotów. FinTech to przedsiębiorstwo, które zajmuje się opracowywaniem rozwiązań dla szeroko rozumianego sektora finansowego (bankowość, wymiana walut, serwisy inwestycyjne itd.).

Z kolei deep tech jest pojęciem znacznie szerszym i obejmuje także projekty przeznaczone dla przemysłu, sektora handlowego, produkcyjnego itd.

Z jakimi przeszkodami muszą mierzyć się firmy z obszaru deep tech?

Działalność podmiotów określanych zbiorczo jako deep tech bez wątpienia zasługuje na uznanie. Nie zmienia to jednak faktu, że przedsiębiorczość technologiczna musi mierzyć się z licznymi barierami. Należy do nich między innymi brak odpowiedniego kapitału. Szczególnie niewielkie podmioty często nie dysponują środkami pozwalającymi na prowadzenie działalności badawczej. Bariera kapitałowa skutecznie utrudnia, a czasem nawet uniemożliwia rozwój deep techu.

Oczywiście brak kapitału nie oznacza jeszcze fiaska przedsięwzięcia. Startupy deep techowe mogą uzyskać wsparcie między innymi ze strony:

  • aniołów biznesu, czyli prywatnych inwestorów,
  • funduszy typu venture capital, które zajmują się inwestowaniem powierzonych im środków w projekty z branży nowoczesnych technologii.

Według informacji zamieszczonych na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju, w Europie oraz Izraelu sfinansowano w 2020 roku niemal trzy tysiące tego typu przedsięwzięć.

W poprzednich dekadach istotnym problemem był także niedobór kadry specjalistów. Na szczęście, problem ten został już częściowo zlikwidowany dzięki rozpowszechnieniu edukacji wyższej w zakresie nauk informatycznych, technicznych itp. Dzięki temu nowoczesne technologie w firmie mogą być opracowywane z pomocą młodych, ambitnych specjalistów w danej branży.

Deep tech jest w opinii wielu analityków postrzegany jako nadzieja zarówno dla polskiej, jak i światowej gospodarki. Przewiduje się, że to właśnie firmy deep techowe poczynią znaczne postępy w medycynie, uczeniu maszynowym i automatyzacji kolejnych sektorów gospodarki. Pozwala to sądzić, że sektor nowoczesnych technologii zwróci na siebie uwagę inwestorów zainteresowanych wsparciem ambitnych projektów.