dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Bitcoin w odwrocie. Trwa liczenie strat

Assay Group

Wprowadzona w 2009 roku na rynek kryptowaluta Bitcoin szybko zyskała na popularności. Ten instrument finansowy już w kilku pierwszych latach zaczął cieszyć się sporym zainteresowaniem jako alternatywa dla tradycyjnych walut oraz sposobów na inwestowanie. W 2022 roku notowania kryptowalut to temat częstych dyskusji. Taki stan rzeczy nie powinien nikogo dziwić, ponieważ w połowie roku kurs Bitcoina – najpopularniejszej waluty wirtualnej – przeszedł poważne załamanie.

Bitcoin – wartość na przestrzeni lat

Bitcoin to doskonały przykład pokazujący, jak wysoką zmiennością charakteryzują się waluty wirtualne będące przedmiotem inwestycji. Jest to tym bardziej widoczne, że do początków 2017 roku kurs tej kryptowaluty utrzymywał się na stosunkowo niskim poziomie (nie wyższym niż około tysiąc dolarów). Taki stan rzeczy uległ gwałtownej zmianie w ciągu następnych kilku lat. Oto przykładowe notowania Bitcoina, które miały miejsce w czasie dynamicznych wzrostów:

 • 18-19 tysięcy dolarów (pik, który nastąpił w grudniu 2017 roku),
 • 7 tysięcy dolarów (w lipcu 2019 roku, po spadkach, które miały miejsce w 2018 roku),
 • 11 tysięcy dolarów (sierpień 2020 roku).

Kryptowaluty – spadki

Póki co, najpomyślniejszy czas dla Bitcoina to rok 2021, w którym kurs dwa razy osiągnął maksima (kwiecień: ok. 60 tysięcy, listopad: nieco ponad 60 tysięcy dolarów).

Wzrosty na poziomie kilkuset procent zatrzymały się w pierwszej połowie 2022 roku. Po ostatnich spadkach aktualny kurs Bitcoina (stan na dzień 1 sierpnia 2022 roku) wynosi około 23 319 dolarów. Jest to o tyle interesujące zjawisko, że w ostatnim czasie nie doszło do negatywnych wydarzeń (nowelizacji przepisów prawnych, ataków hakerskich itp.) ściśle uderzających w Bitcoina.

Bitcoin – przyszłość

Prognozy dla Bitcoina są podzielone, a analitycy giełdowi mają różne opinie na temat ceny Bitcoina w przyszłości. Zdaniem części z nich taki stan rzeczy to normalna sytuacja, jeśli weźmie się pod uwagę tak dynamiczny rajd z poprzednich lat. Obecnie, ich zdaniem, mamy do czynienia z korektą na rynku walut wirtualnych, dlatego spadkom na Bitcoinie towarzyszy osłabienie innych walut wirtualnych.

Według innych ekonomistów osunięcie się kursu ma inne powody. W takiej sytuacji główną rolę odgrywa polityka pieniężna Fedu, czyli systematyczne podnoszenie stóp procentowych. Takie działania ze strony Systemu Rezerwy Federalnej wpływają pozytywnie na rentowność innych instrumentów, w tym w szczególności obligacji. Im wyższe zainteresowanie pozostałymi formami oszczędzania/inwestowania, tym niższy popyt – a w konsekwencji również kurs – Bitcoina. Odwrócenia trendu można spodziewać się w przypadku zmiany polityki Fedu. Last but not least, tak szybki spadek może być dowodem na to, że inwestorzy dyskontują przyszłe negatywne zjawiska w gospodarce, a pierwsze przejawy poprawy sytuacji sprawią, że kurs Bitcoina powróci na ścieżkę gwałtownych wzrostów.

Optymistyczne zdanie co do dalszych wzrostów podziela np. ARK Invest. Zdaniem tego podmiotu istnieje szansa, że kurs 1 BTC w przyszłości (do 2030 roku) osiągnie nawet milion dolarów. Oczywiście, trzeba mieć na uwadze, że w tym czasie może dojść do różnych zjawisk politycznych itp., które uniemożliwią osiągnięcie tak dynamicznych wzrostów.

Bitcoin – przewidywania

Spadki na Bitcoinie, które miały miejsce w ostatnich latach, wzbudziły poważny niepokój u osób, które zajmują się działalnością w obszarze inwestycji alternatywnych. Z drugiej jednak strony Bitcoin, podobnie jak wiele innych walut wirtualnych, charakteryzuje się wysoką zmiennością. Równie dobrze mogą w przyszłości pojawić się wzrosty na tym walorze – zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie.

Jedno jest pewne: niezależnie od rodzaju instrumentu finansowego inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty części/całości kapitału. Fakt, że żyjemy obecnie w niezwykle dynamicznym otoczeniu geopolitycznym i ekonomicznym, wcale nie poprawia tej sytuacji. To właśnie dlatego trzeba mieć na uwadze ryzyko jeszcze przed przystąpieniem do handlu Bitcoinem bądź jakimkolwiek innym instrumentem finansowym.

 Poprzedni artykuł Następny artykuł 
Masz pomysł na artykuł sekcji blog? Chcesz podzielić się przemyśleniami? Napisz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Polecane artykuły: