dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Automatyzacja procesów, czyli nowoczesne technologie w biznesie

Assay Group

Future is now – to powiedzenie jest dziś aktualne jak nigdy dotąd. Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii sprawia, że cyfryzacja następuje właściwie w każdej branży. Jednym z wymiarów tego procesu jest automatyzacja procesów biznesowych, czyli buzz automation. Co można zautomatyzować w przedsiębiorstwie?

Automatyzacja firmy – gdzie można to zastosować?

Robotyzacja procesów nie byłaby możliwa, gdyby nie rozwój rozwiązań określanych jako:

 • Internet Rzeczy (IoT, z ang. Internet of Things), czyli idea, zgodnie z którą wymiana danych powinna następować dzięki użyciu przedmiotów codziennego użytku, w tym np. poprzez artykuły gospodarstwa domowego, elementy infrastruktury miejskiej czy… ubrania,
 • Przemysł 4.0 – wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, których cel jest bardzo prosty: przyspieszyć proces automatyzacji w różnych obszarach firmy.

Obydwie koncepcje – o ile są odpowiednio wdrożone przez przedsiębiorcę – sprawiają, że możliwa staje się automatyzacja biznesu na pełną skalę. Dzięki niej przedsiębiorstwa działają szybciej i sprawniej, a pracownicy popełniają mniej błędów.

Automatyzacja – zastosowanie technologii cyfrowych w biznesie. Co można zautomatyzować w firmie?

Automatyzacja to zbiór rozwiązań, które mają na celu zastąpienie czynności powtarzalnych, czasochłonnych i tradycyjnie wykonywanych w firmach. Dzięki dobrze wdrożonej automatyzacji można przekierować pracowników do wykonywania bardziej kreatywnych zadań. Kluczem do zrozumienia problemu jest tu stwierdzenie „powtarzalne i czasochłonne” czynności. Co się do nich zalicza?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta: zadania, których wykonanie nie wymaga szablonowego podejścia. Tym samym, automatyzacja nie sięgnie tych sfer, w których do osiągnięcia sukcesu niezbędna jest kreatywność, doświadczenie oraz umiejętność analitycznego myślenia.

Przedstawimy Ci teraz kilka przykładów zadań, które można zautomatyzować.

Księgowość

Bez wątpienia księgowość jest jednym z tych obszarów, które można przynajmniej częściowo poddać automatyzacji z wykorzystaniem AI. Co więcej, robi się to od wielu lat. Automatyzacja w księgowości może dotyczyć takich procesów jak na przykład:

 • wystawianie i księgowanie faktur oraz innych dokumentów finansowych,
 • generowanie raportów finansowych,
 • monitorowanie wpływów i wydatków,
 • zarządzanie fakturami, w tym np. śledzenie terminów płatności.

Takie rozwiązanie to bez wątpienia cenna pomoc dla księgowych. W ich pracy kluczowa jest precyzja i dokładność. Jeśli w codziennej pracy pomoże im sztuczna inteligencja, pracownicy z tej branży będą w stanie skupić się na analizie danych finansowych i podejmowaniu decyzji zarządczych, a systemy informatyczne zajmą się pozostałymi, monotonnymi i mniej kreatywnymi zadaniami.

Oczywiście, nie oznacza to jeszcze, że wszystko, co związane z rachunkowością, można zautomatyzować. Przykładowo, opracowanie systemu budżetowania w firmie to wyzwanie, które wymaga dobrej znajomości danego biznesu. Tego, ile środków należy przeznaczyć na zakup materiałów czy kampanię marketingową dostosowaną do potrzeb firmy, nie wie nawet najnowocześniejszy superkomputer.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR, z ang. human resources) to kolejny obszar działania firmy, który można powierzyć sztucznej inteligencji. Wyobraźmy sobie sytuację, w której pracodawca organizacje dużą rekrutację. Analiza setek (jeśli nie tysięcy) CV oraz listów motywacyjnych to zadanie niezwykle czasochłonne. Zamiast mozolnego przeglądania dokumentów aplikacyjnych, lepiej wykorzystać do tego sztuczną inteligencję, prawda? Automatyzacja procesów w HR pozwala np. na szybką selekcję tych kandydatur, które spełniają wymogi na dane stanowisko.

Business automation to rozwiązanie, które zwiększa wydajność pracy w firmie. Można dzięki temu liczyć na redukcję kosztów oraz poprawę jakości usług, a w konsekwencji – zwiększenie konkurencyjności firmy.

Często można spotkać się z obawami, że automatyzacja wyprze ludzi z rynku pracy. Czy tak będzie w rzeczywistości? Niekoniecznie – wydaje się raczej, że narzędzia te wspomagają naszą codzienną pracę, ale ostatecznie to człowiek podejmuje kluczowe decyzje i wykazuje się kreatywnością… a przecież to właśnie kreatywność jest niezbędna w biznesie.

 Poprzedni artykuł Następny artykuł 
Masz pomysł na artykuł sekcji blog? Chcesz podzielić się przemyśleniami? Napisz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Polecane artykuły: