dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Aktywność przemysłowa i usługowa w Europie - jaki jest stan w 2022 roku?

Assay Group

Ostatnie lata to niezwykle trudny czas, jeśli chodzi o funkcjonowanie systemów gospodarczych w Polsce i innych krajach europejskich. Wskutek ograniczeń covidowych (lockdowny), a następnie przerwania łańcuchów dostaw wywołanych wojną rosyjsko-ukraińską doszło do poważnego kryzysu w sektorach przemysłowym oraz usługowym. W jakiej kondycji są europejskie firmy i co czeka przemysł w Europie?

Działalność biznesowa w Europie – z jakimi wyzwaniami należy się mierzyć?

Niestety, raporty przygotowywane przez urzędy statystyczne poszczególnych państw europejskich (przykładowo, w Polsce jest to GUS) oraz instytucji unijnych pokazują, że problemy gospodarcze jeszcze się nie zakończyły. Z analiz przeprowadzanych przez ośrodki pozarządowe można wysnuć podobne wnioski. Wśród najważniejszych czynników, które powodują poważne osłabienie przemysłu i usług, wymienia się w szczególności:

 • drastycznie rosnące ceny energii elektrycznej,
 • wzrost kosztów ogrzewania,
 • droższe paliwo.

Wiele wskazuje na to, że właśnie wysokie ceny surowców są najważniejszą przyczyną inflacji w Polsce oraz całej strefie euro. Nie powinno zatem dziwić, że przedsiębiorcy są bardzo pesymistyczni co do najbliższej przyszłości. W pewnym sensie można zaobserwować zjawisko samospełniającej się przepowiedni: obawy skłaniają firmy do ograniczenia zamówień oraz zmniejszenia produkcji, co z kolei przekłada się na pogorszenie kondycji finansowej ich dostawców, którzy faktycznie zaczynają mieć trudności w utrzymaniu się na rynku.

Jak mierzy się nastroje przedsiębiorców?

W celu pomiaru kondycji perspektyw sektora prywatnego stosuje się różne wskaźniki makroekonomiczne. Jednym z najczęściej stosowanych jest miernik PMI, czyli ”Purchasing Managers Index” (wskaźnik planów zakupowych kadry menedżerskiej). W ramach PMI sprawdza się, jakie przewidywania odnośnie sytuacji gospodarczej w przyszłości mają managerowie reprezentujący firmy produkcyjne, a także firmy usługowe i handlowe.

Interpretacja indeksu PMI jest bardzo prosta: wartości wyższe niż 50 wskazują pozytywne oczekiwania przedsiębiorców odnośnie przyszłej sytuacji gospodarczej, zaś niższe niż 50 to oznaka pesymizmu, który podzielają właściciele lub managerowie wyższego szczebla reprezentujący przedsiębiorstwa przemysłowe. Wartość 50 jest neutralna, ale tak równy wynik zdarza się dość rzadko.

Co ciekawe, z odczytów PMI, których dokonuje się w 2022 roku, wynika, że sektor prywatny jest niepewny co do przyszłości w gospodarce, ale znacznie większy pesymizm można zaobserwować w firmach przemysłowych. Sierpniowy odczyt PMI Index wynosi zaledwie ok. 40,9 pkt, co jest najniższym wynikiem od dołka covidowego w pierwszej połowie 2020 roku. Dla porównania, na początku lutego 2022 roku ten sam wskaźnik wynosił 54,7 pkt, co było generalnie dobrym wynikiem.

Przyczyny problemów są wielopłaszczyznowe

Sytuację sektora prywatnego dodatkowo pogarsza fakt, że obecne problemy mają charakter wielopłaszczyznowy. Gdyby były one związane z „tradycyjnymi” problemami pogarszającego się cyklu koniunkturalnego (przegrzana gospodarka itp.), sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej.

Tymczasem, już w pierwszej połowie 2020 roku doszło do poważnych ograniczeń wprowadzanych przez rządy w ramach walki z lockdownem. W efekcie ucierpiała jedna z ważniejszych zasad obowiązujących w wolnorynkowych, demokratycznych państwach, czyli swoboda działalności gospodarczej. Lockdowny uderzyły przede wszystkim w podmioty z branży HoReCa (z ang. hotels, restaurants & catering), ale i galerie handlowe czy turystyczne także ucierpiały wskutek podjętych decyzji. Następne lata, to kolejne trudności dla przedsiębiorstw, czyli kontynuacja ograniczeń covidowych (2021 rok) oraz wybuch wojny między Rosją i Ukrainą (2022 rok).Z problemami gospodarczymi muszą mierzyć się zarówno firmy zagraniczne, jak i firmy przemysłowe w Polsce. Jedno jest pewne: nawet jeśli nie dojdzie do kolejnych groźnych wydarzeń w międzynarodowej gospodarce, obecne trudności mogą poważnie ograniczyć możliwości rozwoju gospodarki w długim okresie.

 Poprzedni artykuł Następny artykuł 
Masz pomysł na artykuł sekcji blog? Chcesz podzielić się przemyśleniami? Napisz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Polecane artykuły: