closedownloadfacebookinstagramlinkedintwitter

Badanie gotowości
biznesowej Polaków

Pobierz raport Konferencja

Dowiedz się więcej

Czy Polacy są przedsiębiorczy?

Badanie miało na celu poznanie obrazu aktywności gospodarczej Polaków, ich skłonności do zakładania firm, poziomu inicjatywy biznesowej oraz postrzegania warunków i klimatu dla powstawania nowych podmiotów gospodarczych. Badanie przeprowadziła firma Maison&Partners w kwietniu 2022 roku. Ankieta online została zrealizowana przez panel badawczy Ariadna na ogólnopolskiej, losowo-kwotowej próbie 1047 Polaków. Próba została dobrana w ten sposób aby odzwierciedlała strukturę populacji dorosłych Polaków według płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania. Dodatkowo, w badaniu wzięły udział 352 osoby posiadające własną działalność gospodarczą / firmę (grupa „prowadząca biznes”).

Pobierz raport Konferencja

Raport Assay Biznes

Po zrealizowanym w ubiegłym roku badaniu gotowości inwestycyjnej Polaków (Assay Index), tym razem proponujemy spojrzenie na polską przedsiębiorczość i gotowość Polaków do zakładania firm. Zbadaliśmy, jak nasi rodacy postrzegają prowadzenie własnego biznesu oraz jakie napotykają główne bariery dla rozwoju innowacyjności i tworzenia nowych inicjatyw gospodarczych. W tym wydaniu badania sprawdziliśmy również jaki wpływ na polską przedsiębiorczość mają bieżące wydarzenia, takie jak wojna w Ukrainie czy funkcjonowanie ciągle zmienianego Polskiego Ładu.

Pobierz raport Konferencja

Czy to dobry czas na założenie biznesu?

Tylko 7% Polaków przyznaje, że założyłoby teraz własny biznes. Co więcej, mimo że deklaracja potrzeby bycia „na swoim” jest istotnie wyższa wśród przedsiębiorców (35% vs. 6%), to także w tej grupie niemal połowa osób (49%) szukałaby teraz – gdyby musiała – pracy na etacie. Choć 15% Polaków rozważa możliwość założenia własnej firmy / działalności gospodarczej, zdecydowana większość (64%) jest zdania, że to nie jest dobry moment na zakładanie własnego biznesu. Stosunkowo nieduża gotowość wobec zakładania własnej firmy jest z pewnością związana z silnym przekonaniem, że zarówno sytuacja polityczno-gospodarcza w kraju (wysoka inflacja, rosnące koszty życia, niestabilność przepisów – w tym Polski Ład, itp.), jak i na świecie (wojna w Ukrainie, kryzys energetyczny, itp.), nie sprzyjają podejmowaniu strategicznych decyzji gospodarczych.

Pobierz raport Konferencja

Czy to dobry czas na założenie biznesu?

Ogólny wskaźnik przedsiębiorczości Assay Biznes ma średnią wartość w populacji Polaków równą 34 (na skali od 0 do 100). Tą średnią ciągnie w dół komponent Doświadczenie związany z praktyką w obszarze prowadzenia biznesu, który wynosi zaledwie 13. Nieco wyższą wartość widać w przypadku komponentu Potencjał, określającego otwartość i gotowość do prowadzenia własnego biznesu – średnia wartość dla ogółu to 33. Polacy posiadają jednak pozytywne przekonania wobec prowadzenia własnego biznesu i stosunkowo dobrze oceniają swoje kompetencje, mogące przydać się w prowadzeniu działalności / firmy. Osiągają najwyższe wyniki w komponentach Przekonania i Kompetencje – średnia wartość dla obu wskaźników to 44. Oznacza to, że generalnie mamy przekonanie, że moglibyśmy prowadzić własny biznes i dalibyśmy radę, ale skutecznie odstrasza nas brak doświadczenia oraz czyhający na przedsiębiorców gąszcz trudności prawnych, podatkowych i organizacyjnych, które wiążą się z zarządzaniem firmą.

Pobierz raport Konferencja

5 %
Polaków aktualnie prowadzi firmę
7 %
Polaków jest gotowych rozpocząć teraz własną działalność
28 %
przedsiębiorców myśli o zamknięciu swojego biznesu
48 %
prowadzących biznes obawia się negatywnego wpływu wojny na  własną firmę.
82 %
Polaków nie rozumie zmian zasad prowadzenia biznesu zawartych w Polskim Ładzie
900 zł
Taką średnią stratę miesięcznie deklarują przedsiębiorcy, którzy tracą na wejściu w życie przepisów podatkowych „Polskiego Ładu”.
20 tys. zł
Wystarczy na założenie własnego biznesu zdaniem 27% ogółu Polaków. Tymczasem w grupie prowadzących działalność – którzy tego doświadczyli – myśli tak aż 38%! Na start nie trzeba dużo!